Na terenach zielonych znów będzie można spotkać brunatne krążki. To szczepionki przeciwko wściekliźnie

Wścieklizna to groźna choroba wirusowa, przed którą chronią szczepienia. Wśród zwierząt wolno żyjących, a konkretniej lisów, akcje profilaktyczne przeprowadzane są dwukrotnie w ciągu roku. Jesienna wkrótce się rozpocznie.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 18.09.-27.09.2019 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby.

Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia zwierzęcia.


W sumie na terenie województwa śląskiego podczas jesiennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa.

Należy pamiętać, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki).

Sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka, jednak w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie. Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką.

Wszelkie dodatkowe informacje w tej sprawie są udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615.

(żms)/UM Zabrze/Starostwo Gliwice

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
erre

Na Nowogrodzką niech wysypią.

Laszlo_egesz

I znowu po lesie będą biegały kolejne pokolenia autystycznych lisów. Znowu będą się pojawiały na osiedlach wzbudzając zainteresowanie, a wśród starszych pań będzie się dało słyszeć “patrz pani, jaki dziwny piesek”.

Ranny Ptaszek

A kto miał zarobić -ten zarobił, a kto miał mieć robotę – ten miał. A kto miał zapłacić -ten zapłacił. Ot co.