Na ulicach w ścisłym centrum Gliwic planowane są duże zmiany. Miejscami możliwa redukcja liczby pasów ruchu

Drogowcy wzięli „na warsztat” kilka kolejnych ulic w mieście, tym razem w ścisłym centrum, które chcą udostępnić rowerzystom, zmniejszając (ewentualnie) liczbę pasów ruchu. Chodzi m.in. o ul. Dworcową, Wrocławską, Częstochowską i Konarskiego.

 
Gdy niedawno informowaliśmy o przetargu na projekty pasów ruchu/dróg rowerowych, które przy niewielkim nakładzie inwestycyjnym miałyby powstać na 15 ulicach w różnych częściach Gliwic, zastanawiający był brak w tym zestawieniu tych najbardziej ruchliwych, nieraz posiadających nawet w trzy pasy ruchu w jednym kierunku, co nadaje im charakteru „miejskich autostrad”. Już od pewnego czasu pojawiały się zapowiedzi samorządu dotyczące zmian, jakie planowane są na tych drogach.

Daszyńskiego, Kozielska, Pszczyńska, Tarnogórska… Rowerowa rewolucja w organizacji głównych ulic w mieście

Teraz wydają się bliższe realizacji – ZDM ogłosił przetarg na wykonanie wielowariantowych koncepcji dla zadania: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez wyznaczenie dróg dla pieszych, rowerzystów oraz uporządkowanie postoju pojazdów na wybranych ciągach ulic na terenie centrum miasta Gliwice”.

Chodzi o osiem ulic w Śródmieściu, dróg w większości kluczowych dla komunikacji miejskiej i samochodowej. Są to: ul. Wrocławska, ul. Częstochowska, ul. Konarskiego + Zabrska, ul. Strzody, ul. Dworcowa, ul. Mikołowska, ul. Dunikowskiego i ul. Wyszyńskiego.

Zadanie polega na wykonaniu koncepcji, które będą zakładać wyznaczenie pasów rowerowych, dróg rowerowych, dróg dla pieszych, uporządkowanie postoju pojazdów oraz w miarę możliwości zaprojektowanie zieleni miejskiej – czytamy w dokumentacji przetargowej.

Przy realizacji zlecenia potencjalny wykonawca będzie musiał wziąć pod uwagę istniejące drogi rowerowe – wzdłuż alei Przyjaźni, w rejonie skweru Doncaster i Placu Piłsudskiego, a także rozwiązania proponowane w ramach opracowywanej koncepcji zagospodarowania ul. Zwycięstwa. Dodatkowo dla projektu konieczne będzie uzyskanie opinii gliwickiej policji, ZTM, stowarzyszenia Rowerowe Gliwice oraz Rady Dzielnicy Śródmieście.

Jakie zmiany mogą zajść na ulicach w centrum?

W zestawieniu znalazło się osiem gliwickich ulic, które wydają się kluczowe w poruszaniu się rowerem w ścisłym centrum Gliwic, gdzie dotąd zgodnie z prawem konieczne było korzystanie z jezdni.

1. ul. Dworcowa (na odcinku od alei Przyjaźni do skrzyżowania z ul. Mikołowską) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów który połączy aleję Przyjaźni z ul. Mikołowską (odcinkiem opracowywanym w ramach niniejszego zadania), uporządkowanie parkowania (ulica objęta jest Strefą Płatnego Parkowania) oraz ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu dla pojazdów samochodowych.

2. ul. Mikołowska (na odcinku od ul. Dworcowej do skrzyżowania z ul. Pszczyńską/Wrocławską) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów który połączy ul. Dworcową z ul. Pszczyńską/Wrocławską (oba odcinki opracowywane w ramach niniejszego zadania), uporządkowanie parkowania (ulica objęta jest Strefą Płatnego Parkowania) oraz ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu dla pojazdów samochodowych.

3. ul. Wrocławska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołowską do ul. Częstochowskiej) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów który połączy ul. Mikołowską z ul. Częstochowską (oba odcinki opracowywane w ramach niniejszego zadania), uporządkowanie parkowania (ulica objęta jest Strefą Płatnego Parkowania) oraz ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu dla pojazdów samochodowych.

4. ul. Częstochowska (na odcinku od ul. Wrocławskiej do alei Przyjaźni) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów który połączy ul. Wrocławską (odcinek opracowywany w ramach niniejszego zadania) z aleją Przyjaźni, uporządkowanie parkowania (ulica objęta jest Strefą Płatnego Parkowania) oraz ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu dla pojazdów samochodowych.

5. ul. Wyszyńskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Berbeckiego do ul. Strzody) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów który połączy ul. Berbeckiego z ul. Strzody (odcinkiem opracowywanym w ramach niniejszego zadania), uporządkowanie parkowania (ulica objęta jest Strefą Płatnego Parkowania) oraz ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu dla pojazdów samochodowych.

6. ul. Strzody (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do skrzyżowania z ul. Wrocławska) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów który połączy ul. Wyszyńskiego z ul. Wrocławską (oba odcinki opracowywane w ramach niniejszego zadania), uporządkowanie parkowania (ulica objęta jest Strefą Płatnego Parkowania) oraz ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu dla pojazdów samochodowych.

7. ul. Dunikowskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Wrocławską) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów który połączy ul. Dworcową z ul. Wrocławską (oba odcinki opracowywane w ramach niniejszego zadania), uporządkowanie parkowania (ulica objęta jest Strefą Płatnego Parkowania) oraz ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu.

8. ul. Konarskiego + ul. Zabrska (na odcinku od ul. Wrocławskiej istniejącej drogi rowerowej przy ul. Szarej) – wykonanie odcinka pasów/drogi dla rowerów który połączy ul. Wrocławską (odcinek opracowywany w ramach niniejszego zadania) z istniejącą drogą dla rowerów przy skrzyżowaniu ulic Zabrskiej i Szarej, uporządkowanie parkowania (ulica objęta jest Strefą Płatnego Parkowania) oraz ewentualne zmniejszenie ilości pasów ruchu. Na wskazanym odcinku ulicy Zabrskiej ZDM nie przewiduje przebudowy układu drogowego.

Termin składania ofert do przetargu na to zadanie upłynie w II połowie lutego. Jeśli dojdzie do wyłonienia wykonawcy, podmiot ten będzie miał 8 miesięcy na wykonanie zlecenia. Efekty prac poznamy więc prawdopodobnie w IV kwartale br.

(żms)

92 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze