Nowa aranżacja Pl. Piastów, spore zmiany przy dworcu PKP… Metamorfoza centrum Gliwic

Do 2020 roku ma być skończona budowa Centrum Przesiadkowego obok Dworca kolejowego w Gliwicach. Przygotowanie dokumentacji ma kosztować 6,7 miliona zł.

Dokumentacja projektowa Zachodniej Bramy Metropolii Silesia będzie wykonana przez PAS PROJEKT Sp. z o.o. z Nadarzyna. W ogłoszonym w ubiegłym roku przetargu wzięły udział dwa podmioty. Zwycięska firma złożyła propozycję opiewającą na kwotę 6 765 000 zł. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów. Od daty podpisania umowy wykonawca będzie miał 12 miesięcy na wykonanie projektu.

Specyfikacja Centrum Przesiadkowego w Gliwicach zawiera wytyczne dotyczące zagospodarowania terenu pokolejowego przyległego do dworca PKP. Zespoły dworców i parkingów, wchodzące w skład inwestycji, mają zostać włączone do układu komunikacyjnego miasta. Skrzyżowanie przy ul. Tarnogórskiej i rondo im. L. Kaczyńskiego będą węzłami obsługującymi ten teren.


Układ komunikacyjny południowej części śródmiejskiej strefy miasta zostanie zmodernizowany – przebudowana zostanie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego i drogi krzyżujące się oraz inne ulice, natomiast plac Piastów zyska nową aranżację (m.in. powstaną parkingi).

Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji zostały określone w koncepcji techniczno-architektonicznej sporządzonej przez An Archi Group s.c. Prace budowlane powinny rozpocząć się w 2018 r. Zadanie będzie finansowane z udziałem środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Centrum Przesiadkowe ma za zadnie skupiać wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu i usprawnić przemieszczanie się podróżnych. Oprócz zintegrowanego systemu stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, z parkingami dla samochodów i rowerów znajdzie się tam także miejsce na działalność komercyjną – lokale gastronomiczne i punkty z prasą.