Nowa procedura budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Wnioski można składać od połowy stycznia

Niedawno ogłoszono procedurę gliwickiego budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Przyjmowanie wniosków mieszkańców rozpocznie się wcześniej niż dotąd, bo 15 stycznia, a potrwa do 26 stycznia.

Termin zaplanowano celowo przed feriami zimowymi, które w naszym województwie rozpoczynają się 29 stycznia. Czas na składanie wniosków, w porównaniu do poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego, został skrócony z 3 do 2 tygodni.

– Zmiana harmonogramu pozwoliła na wprowadzenie etapu przyjmowania i rozpatrywania zażaleń na wynik weryfikacji jeszcze przed głosowaniem. To umożliwi ewentualne uwzględnienie na liście do głosowania zadań, dla których zażalenia zostaną uznane za zasadne – mówi Katarzyna Śpiewok, dyrektor Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe, a do podziału pomiędzy osiedla jest większa pula pieniędzy

Uwagi do metody realizacji budżetu obywatelskiego w 2018 rok zgłaszali mieszkańcy, ale także pracownicy samorządowi, którzy bezpośrednio zajmują się tą kwestią. Część z nich została rozpatrzona po październikowej ocenie przedsięwzięcia i otwartych spotkaniach z gliwiczanami. Ostatnim etapem były konsultacje społeczne, prowadzone od 14 do 28 listopada 2017 r., podczas których można było odnieść się do zapisów dokumentu regulującego w naszym mieście całą procedurę, czyli projektu zarządzenia Prezydenta Miasta.

W toku konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego wpłynęło 14 zgłoszeń z uwagami. Najistotniejsze zmiany to wzrost kwoty planowanej na realizację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego do 6 mln zł w 2018 r., a także zrezygnowanie – na prośbę mieszkańców – z proponowanych wcześniej zmian dotyczących kwalifikowania wniosków. W efekcie do głosowania będą nadal kierowane zadania ogólnodostępne oraz – w przypadku projektów miękkich – także te adresowane do mniejszych grup.

Poza tym zadanie wskazywane do realizacji nie będzie musiało uzyskać poparcia ponad 100 mieszkańców.  

Szczegółowe wyniki konsultacji przedstawiono w prezentacji dostępnej na stronie internetowej www.gliwice.eu w zakładce Gliwicki Budżet Obywatelski. W tym samym miejscu znalazły się informacje o podziale całej kwoty pomiędzy 21 osiedli i minimalnej liczbie głosów, która musi być oddana na poszczególne listy zadań, aby uznać głosowanie za wiążące. Zamieszczono tam także Zarządzenie nr 5537/17 Prezydenta Miasta z 19 grudnia 2017 r. w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r., określające zasady zgłaszania i wyłaniania zadań jednorocznych.

Co nowego w budżecie obywatelskim?

Do składania wniosków zostały uprawnione organizacje pozarządowe z siedzibą w Gliwicach. Skrócono czas przyjmowania wniosków, ale wydłużono czas ich weryfikacji. Można składać zażalenia na wyniki weryfikacji wniosków, a rozpatrywanie ewentualnych zażaleń nastąpi jeszcze przed głosowaniem.

Głosować mogą mieszkańcy, którzy w momencie oddawania głosu będą mieli ukończone 16 lat lub ukończą 16 lat w 2018 roku. Młodsi gliwiczanie mogą przedstawić swoje opinie, które jednak nie będą miały wiążącego charakteru.

Z jednego adresu e-mail można oddać tylko jeden głos.

Obecnie wprowadzone zmiany to być może ostatnie modyfikacje w ramach dotychczas wypracowanych metod przyznawania środów. Wiele wskazuje na to, że w kwestii budżetu obywatelskiego czeka nas nowe otwarcie. W związku z zaawansowaniem parlamentarnych prac nad Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i prawdopodobieństwem wejścia w życie nowych przepisów, zakres i tryb dalszych działań związanych z budżetem obywatelskim w Gliwicach może ulec zmianie.

Projekt ustawy przyznaje bowiem wyłączne kompetencje radzie gminy do określania w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać budżet obywatelski.

(żms)/UM Gliwice
fot. arch. Mosquidron

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Nieoptymistka
Nieoptymistka

ble,ble,ble…..znowu pozorowane zaangażowanie i działania urzędników na rzecz mieszkańców.Przerobiliśmy to w zeszłym roku,pamiętamy jak dobre propozycje były uwalane bez mądrej argumentacji.Na myśl przychodzi mi stare,dobre powiedzenie – naiwnych nie sieją!

dr Lew Śmiechowicz
dr Lew Śmiechowicz

Zapytam wprost.Komu przeszkadzają ferie zimowe w składaniu wniosków.Składajacym mieszkańcom czy przyjmującym urzedasom

ja
ja

Budżet obywatelski sobie a urzędasy powiedzą, tego nie zrobimy, tamtego też nie. A w ogóle to mamy ważniejsze sprawy.

Anonim
Anonim

Innowacje niczemu i nikomu nie służące,szkoda fatygi.Nadzieja matką głupich !

guy fawkes
guy fawkes

Urzędnicy znowu robią nas w ….. Wprowadzili zmianę polegającą na skróceniu czasu na przyjmowaniu wniosków. Wątpię, że tego oczekiwali mieszkańcy.

Ampuła
Ampuła

Mam pytanie w związku z trwonieniem budżetowych pieniędzy na bzdety, pierdoły i fanabrednie: gdzie się podziała armata spod Radiostacji? Zagwoździł ją moczem jaki Kmicic po ośmiopaku piw i poszła na złom, czy może wypożyczona została do wleczenia przez miasto, kiedy paradowali Trzej Dżokejowie Jasełkowej Apokalipsy?