Nowy Biskup Gliwicki. Ks. Sławomir Oder pokieruje diecezją po rezygnacji bp. Jana Kopca

Nowy duchowny pokieruje diecezją gliwicką. Papież Franciszek przyjął rezygnację 75-letniego bp. Jana Kopca i 28 stycznia powołał na stanowisko Biskupa Diecezjalnego ks. prałata Sławomira Odera.

 
Biskup nominat należy do duchowieństwa diecezji toruńskiej, gdzie dotychczas kierował stałą formacją duchowieństwa i był sędzią Trybunału Diecezjalnego.

Ks. bp Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 r. w Chełmży na terenie ówczesnej diecezji pelplińskiej. Po uzyskaniu tytułu magistra ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim studiował filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz teologię w Papieskim Seminarium Rzymskim i na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.


Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1989 r. w diecezji pelplińskiej, a w 1992 r. został inkardynowany do nowo utworzonej diecezji toruńskiej.

Ks. Oder odbył studia doktoranckie w latach 1989–1993 na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Następnie w latach 1992–1995 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Prawnego Wikariatu Rzymu, a przez kolejne trzy lata kanclerza Trybunału Apelacyjnego Wikariatu Rzymu. Podczas pobytu w Rzymie był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Fabre. W 2001 r. otrzymał tytuł prałata papieskiego.

W latach 2002–2013 był przewodniczącym Trybunału Apelacyjnego Wikariatu Rzymu, a w latach 2013–2019 wikariuszem sądowym Trybunału Zwyczajnego WRz. Opinii publicznej dał się poznać szerzej jako tzw. postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym św. Jana Pawła II. W 2020 r. powierzono mu funkcję postulatora sprawy beatyfikacyjnej rodziców św. Jana Pawła II, Karola i Emilii Wojtyłów.

W 2019 r. powrócił do macierzystej diecezji w Toruniu, w której powierzono mu funkcję diecezjalnego ojca duchownego kapłanów i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym.

Jest kanonikiem gremialnym kapituły katedralnej. Pełni posługę duszpasterską przy parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Biegle posługuje się językiem włoskim i angielskim.

Jak informują władze kościelne, do czasu kanonicznego objęcia stanowiska przez ks. bp. Sławomira Odera, bp Jan Kopiec pozostaje administratorem apostolskim diecezji gliwickiej. Termin sakry biskupiej oraz ingresu nowego biskupa do gliwickiej katedry św. Apostołów Piotra i Pawła zostanie podany wkrótce.

(żms)/UM Gliwice
fot. ks. P. Borowski/diecezja-torun.pl (Conferenza episcopale Polonia)