Od piątku ruszają zapisy do przedszkoli. Trzeba pilnować terminów

Tylko do czwartku można złożyć deklarację kontynuowania nauki w przedszkolu. W piątek 21 kwietnia, o godzinie 9:00, rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Rusza nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Gliwice. Wzorem lat ubiegłych, rekrutacja będzie prowadzona na WOLNE MIEJSCA, z wykorzystaniem systemu informatycznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018, będą mogły wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym, ZAMIESZKAŁE NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE.

Jeżeli dziecko ma kontynuować wychowanie przedszkolne w nowym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, w terminie do 20 kwietnia 2017 r.

Natomiast rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział dzieci urodzone w latach 2011– 2014, a także dzieci z rocznika 2010, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie obowiązku szkolnego.

Rodzice zakwalifikowanych kandydatów, w terminie od 30 maja od godz. 9:00 do 2 czerwca 2017 r. do godz. 15:00, zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

7 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Pełna oferta gliwickich publicznych przedszkoli, będzie zawarta w elektronicznym systemie rekrutacji od 21 kwietnia 2017 r., pod adresem:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

Więcej informacji znajduje się na stronie gliwice.eu

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
ja234
ja234

No to rodzice będą w blokach startowych. Ponoć każdy dzieciar to “geniusz” ( wg. rodziców) w związku z tym poradzi sobie z przedszkolem…