Od września czynsze w górę. “Wpływy nie pokrywają wydatków ponoszonych przez miasto”

Od września miasto wprowadza nowe stawki bazowe czynszów za mieszkania komunalne i socjalne. Urzędnicy uzasadniają to pokryciem kosztów modernizacji prowadzonych w miejskim zasobie mieszkaniowym.

Skąd podwyżki? Gliwice prowadzą inwestycje w zasobie komunalnym związane z likwidacją niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania i podnoszeniu standardu lokali – czytamy w MSI. Podwyżki urzędnicy uzasadniają również wzrostem cen energii elektrycznej, ubezpieczenia nieruchomości, kosztów pracy, a także kosztów utrzymania czystości, konserwacji i koniecznych przeglądów.

Po dokonaniu szczegółowej analizy stwierdzono zatem, że przy obecnie obowiązujących stawkach najmu wpływy z czynszu nie pokrywają wydatków ponoszonych przez Miasto Gliwice

– wyjaśnia Bożena Kus, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. – Dlatego podwyżka czynszów, która umożliwi miastu realizację zadań, jest konieczna – dodaje.


Ostatnia podwyżka miała miejsce w sierpniu 2016 r. Od tego czasu stawka bazowa miesięcznego czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej komunalnego lokalu mieszkalnego wynosi 5 zł, natomiast za 1 m² lokalu socjalnego 1,10 zł.

Nowa stawka bazowa czynszu zacznie obowiązywać od 1 września. Opłata bazowa za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego będzie wynosić 5,50 zł, natomiast stawka za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wyniesie 1,50 zł.

Dla mieszkania komunalnego o powierzchni 60 m² będzie to oznaczało podwyżkę rzędu 30 zł miesięcznie. W lokalu socjalnym o tym metrażu łączna opłata bazowa wyniesie 90 zł (wzrost o 24 zł).

Wspomniane wyżej stawki w przeliczeniu przez metraż nie stanowią jednak ostatecznej kwoty czynszu opłacanego przez najemcę. Składają się na niego także wszelkiego rodzaju „zniżki” i „zwyżki” uzależnione głównie od położenia budynku (a w nim – danego mieszkania) oraz stopnia wyposażenia budynku i lokalu mieszkalnego w urządzenia techniczne i instalacje, takie jak m. in. centralne ogrzewanie. Maksymalna stawka miesięcznego czynszu dla komfortowych mieszkań komunalnych z c.o. wynosi obecnie 8,25 zł/m2. Od września wzrośnie do 9,08 zł/m2 za miesiąc. W prezentowanym przykładzie 60-metrowego mieszkania oznacza to wzrost o 49,80 zł.

(żms)/MSI
fot. 24gliwice.pl/ŁG