Odwiedziliśmy z kamerą budowę Centrum Przesiadkowego. Prace są już na półmetku (TV)

Budowa Centrum Przesiadkowego jest na półmetku, ma zakończyć się za około rok. Sprawdzamy, jaki jest postęp prac na obszarze głównej inwestycji, a także jak wygląda realizacja prac remontowych w położonej na tym terenie wieży ciśnień.

 
Informacje na ten temat przekazuje nam Inżynier Kontraktu z ramienia Mostostalu Zabrze GPBP, Adam Pogoda. Zobacz naszą relację poniżej.

– Na ten moment cała infrastruktura podziemna, która była do zrealizowania, jest wykonana. Mówimy o sieciach podziemnych, o zbiornikach wód deszczowych, o zbiorniku przeciwpożarowym, którego tutaj nie widać, ale jest zabudowany – mówi Pogoda. – Nad poziomem terenu wykonano konstrukcję stalową zadaszenia nr 1, 2 i 4, trwa aktualnie montaż konstrukcji zadaszenia nr 3. Zadaszenie 1 jest wykonane prawie w 100 % – zostały ostatnie szlify, jak obróbki blacharskie i siatki cięto-ciągnione – dodaje Pogoda.

Na budynku głównym trwa aktualnie montaż instalacji elektrycznych niskoprądowych, sanitarnych, rozpoczęto roboty wykończeniowe w postaci tynków, a także trwa montaż fasady aluminiowej

– przekazuje Inżynier Kontraktu.

– Zakończono montaż konstrukcji budynku pomocniczego, na ostatnim etapie są prace związane z murami oporowymi wzdłuż, równolegle do ulicy Kolberga. Trwają prace – jak to pewnie mieszkańcy widzą – na ulicy Tarnogórskiej, na ulicy Toszeckiej, później przeniesiemy się na ulicę Składową – informuje Pogoda.

Przy okazji budowy Centrum Przesiadkowego roboty prowadzone są w zabytkowej wieży ciśnień, która znajduje się na terenie inwestycji. Wymieniono tam już stolarkę okienną, trwają prace renowacyjne związane z kopułą obiektu. Realizację remontu określono na około 50%. W przyszłości budowla ma zostać zadysponowana na potrzeby ŚSM.

Okładziny murów oporowych oczyszczą powietrze?

Na murach oporowych okalających Centrum Przesiadkowe od strony ulicy Kolberga zamontowane mają zostać okładziny z płyt elewacyjnych na bazie cementu fotokatalitycznego – rozwiązania proekologicznego i prozdrowotnego. W dłuższej perspektywie czasu materiał ten pozwala na redukcję stężenia w powietrzu tlenków azotu, tlenków siarki, lotnych związków organicznych takich jak benzen czy toluen, amoniaku, tlenku węgla, chlorków organicznych i aldehydów.

Dodatkowo wykazuje właściwości samoczyszczące, sprawdzając się nie tylko przy sadzy, brudzie i cząstkach organicznych, ale i przy pleśni, chorobotwórczych grzybach, glonach, bakteriach i alergenach.

Przypomnijmy, że inwestycję po północnej stronie dworca PKP realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Roboty powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

(żms)
fot. 24gliwice.pl/ŁG