Po komisariacie czas na komendę. Będzie remont za kilkadziesiąt milionów złotych

– Przesiedliśmy się z malucha do ferrari – mówili policjanci po przeprowadzce z ul. Akademickiej do nowego komisariatu przy ul. Pszczyńskiej. Ich koledzy pracujący w Komendzie przy ul. Powstańców Warszawy 12 na tak spektakularną zmianę nie mogą liczyć, ale 38 mln złotych szykowane na remont obiektu gwarantuje solidną modernizację. To dobra wiadomość dla mundurowych, ale też petentów.

Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kompleksu obiektów od numeru 8 do 12 zaplanowana jest na lata 2017-2022. Choć większość prac nie będzie zauważalna z poziomu ulicy (m.in. wymiana instalacji elektrycznej, wentylacji, centralnego ogrzewania, sieci teletechnicznej), ich efekty powinien odczuć także “przeciętny Kowalski”. Obiekt wreszcie zostanie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Powstanie też recepcja z poczekalnią i zmodernizowane zostaną pokoje przyjęć interesantów.

Kluczowe dla inwestycji jest zgromadzenie odpowiednich środków finansowych. Koszt remontu wstępnie oszacowano na 38 mln złotych. To ogromna suma. Dość powiedzieć, że budowa III Komisariatu przy ul. Pszczyńskiej pochłonęła niespełna 15 mln złotych. Jak zaznacza policja, łatwiej jednak wybudować obiekt od podstaw niż gruntownie wyremontować budynek już istniejący.


– Ostateczna wartość inwestycji będzie znana dopiero w momencie wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie jest planowane do aplikowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Chcemy też pozyskać dofinansowania od lokalnych władz samorządowych, w tym temacie trwają już rozmowy – podkreśla podinsp. Sebastian Langer, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w katowickiej KWP. – Należy jednocześnie podkreślić iż już w roku 2015 ze środków Miasta Gliwice wykonana została koncepcja modernizacji całej siedziby oraz dokumentacja projektowa przebudowy łącznik – dodaje.

Zmiana jakości policyjnych obiektów w Polsce to nowość, na którą czekaliśmy od lat. Po 1989 roku, niemal przez dwie dekady mówiło się o braku środków finansowych na podobne działania. Zwiastunem dobrych zmian było wdrożenie rządowego “Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji”, realizowanego w latach 2013-2015. To właśnie dzięki niemu powstał obiekt przy ul. Pszczyńskiej. Policja otworzyła się też na pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania – nawiązano współpracę z Funduszami Ochrony Środowiska i władzami samorządowymi.

To wszystko tworzy klimat sprzyjający zmianom na lepsze. Warto go wykorzystać, dlatego w przypadku gliwickiej inwestycji niepokoi długi okres oczekiwania na rozpoczęcie modernizacji. Choć pierwsze pomiary i przygotowania są już czynione, remont rozpocznie się najszybciej w przyszłym roku.

– Czas realizacji inwestycji uzależniony jest m.in. od wysokości środków finansowych przyznawanych rocznie na ten cel z budżetu państwa. Szeroki zakres rzeczowy inwestycji oraz fakt, iż obiekt znajduje się w zainteresowaniu miejskiego konserwatora zabytków (konieczność konsultacji z nim wszelkich prac realizowanym na obiekcie) może skutkować wydłużeniem realizacji inwestycji – podsumowuje podinsp. Sebastian Langer, Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w katowickiej KWP.

Oprócz planowanego remontu Komendy, jeszcze w tym roku otwarty zostanie po modernizacji komisariat w Pyskowicach, a w planach jest też budowa nowego piątego komisariatu w Sośnicy (który zastąpi obecny przy ul. Wawelskiej 2).
(msz)