Połączą Sikornik ze Śródmieściem nową drogą rowerową? Trwa projektowanie trasy

Trwa opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego do skrzyżowania ul. Nowy Świat i Kosów.

Inwestycja docelowo połączy rowerowo osiedle Sikornik z centrum Gliwic. Projektowana trasa będzie spoiwem na rowerowej mapie Gliwic pomiędzy drogą poprowadzoną wzdłuż ul. Korfantego oraz traktem wyznaczonym wzdłuż ul. Kosów (łącznik ul. Nowy Świat z osiedlem Sikornik).

Nowa droga będzie przebiegać wzdłuż ul. Słowackiego. Na razie jeszcze nie wiadomo po której stronie ulicy znajdzie się nowa trasa.


– W trakcie opracowywania koncepcji analizowane są różne możliwości rozwiązań technicznych, które pozwolą na podjęcie decyzji czy będzie to ciąg pieszo-rowerowy (jak np. Aleja Przyjaźni) czy ruch pieszy i rowerowy zostanie rozdzielony – mówi Łukasz Oryszczak, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic.

Magistrat podkreśla, że na razie prowadzone są prace koncepcyjne i na tak wczesnym etapie planowania inwestycji, niemożliwe jest podanie daty jej realizacji. Przedsięwzięcie zgodne jest z wytycznymi wskazanymi w zamówionej przez miasto w 2013 roku koncepcji rozbudowy sieci dróg rowerowych. Inwestycja w okolicach ul. Słowackiego wpisuje się w trend ożywienia komunikacji rowerowej w Gliwicach. Do 2022 roku miasto planuje budowę 37 kilometrów nowych tras rowerowych.

Ogłoszone w tym roku plany Magistratu spotkały się z ciepłym przyjęciem przez rowerowych aktywistów. Wskazują oni jednak, że twarde inwestycje infrastrukturalne to nie wszystko, a w Gliwicach potrzebne są również mniej spektakularne zmiany.

– To m.in. uspokojenie ruchu na osiedlowych ulicach, ograniczenie ruchu samochodowego na starówce i powszechny kontraruch rowerowy (na wszystkich ulicach o dopuszczalnej prędkości 30 km/h lub niższej) – komentował na łamach 24gliwice, Tomasz Herud z Gliwickiej Rady Rowerowej.

(msz)