Politechnika Śląska otrzyma ogromne środki od NCBR na doskonalenie procesu kształcenia

Prawie 40 mln zł otrzyma Politechnika Śląska na realizację projektu podnoszącego poziom nauczania w ramach III ścieżki programu Zintegrowane Programy Uczelni, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Politechnika dostanie trzecie najwyższe dofinansowanie spośród dziesięciu nagrodzonych szkół wyższych.

Uczelnia otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pt. „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym”. Jego głównym celem jest wdrożenie w ciągu czterech lat kompleksowego programu doskonalenia procesu kształcenia na Politechnice Śląskiej oraz zmian w zakresie funkcjonowania uczelni, odpowiadających koncepcji rozwoju szkolnictwa wyższego zapisanej w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W projekcie zostały zawarte nowe rozwiązania organizacyjne i dydaktyczne, m.in. uruchomienie nowych kierunków i specjalności oraz doskonalenie istniejących programów kształcenia, zatrudnienie wysokiej klasy wykładowców z zagranicy, opracowanie bazy otwartych zasobów edukacyjnych uwzględniających potrzeby osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi czy uruchomienie centrum usług wspólnych jako unikalnego centrum doradczego, z którego będzie mógł skorzystać zarówno student, doktorant, jak i pracownik.

Wsparciem zostanie objętych 4245 studentów, 20 doktorantów szkoły doktorskiej oraz 125 pracowników kadr administracyjnych i kierowniczych Politechniki Śląskiej.

Realizacja zawartych w projekcie działań ma na celu stworzenie warunków do rozwoju Politechniki Śląskiej jako uczelni badawczej, która inwestuje w doskonałość naukową, dostosowuje się do dynamicznie postępującego rozwoju technologicznego i społecznego, a jednocześnie zapewnienia elastyczne i nowoczesne kształcenie, oparte o badania naukowe i innowacje, równość szans, a także wolność nauczania oraz autonomię społeczności akademickiej.

Na program Zintegrowane Programy Uczelni składają się łącznie trzy konkursy, tzw. ścieżki: I, II oraz III. W ramach tej ostatniej, której wyniki ogłoszono 3 stycznia, o dofinansowanie mogły ubiegać się największe uczelnie, kształcące co najmniej 20 tysięcy studentów.

Zakładany budżet konkursu wynosił 250 mln zł, ale kwota ta została zwiększona ze względu na wysoką jakość i znaczenie zgłoszonych projektów.

W ramach III ścieżki dziesięć ośrodków akademickich w Polsce otrzyma łącznie 295 mln zł dofinansowania na realizację projektów, które istotnie podniosą poziom nauczania na polskich uczelniach. Politechnika Śląska otrzymała trzecie najwyższe dofinansowanie w Polsce, w wysokości 38 267 896,98 zł.

Wniosek projektowy przygotował zespół pod przewodnictwem prorektora ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marka Pawełczyka, w składzie: dr inż. Joanna Bartnicka, dr inż. Karolina Wielicka-Gańczarczyk, dr Anna Waligóra, mgr Małgorzata Sołtyńska-Rąb, mgr Grażyna Maszniew, dr inż. Jerzy Mościński, dr inż. Marcin Górski, mgr inż. Aleksandra Szcześniak, mgr inż. Mariola Rokita-Surówka, mgr inż. Anna Rużeńska oraz mgr Magdalena Kudewicz-Kiełtyka.

(żms)/POLSL.PL

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
oko
oko

Na doskonalenie procesu kształcenia ? Sugestia tu zawarta mówi o istnieniu jakiegokolwiek procesu kształcenia na tej dziś parodiouczelni. A to kłamstwo.

prosty_gliwiczanin
prosty_gliwiczanin

Przede wszystkim wywalić tych wykładowców i osoby prowadzące ćwiczenia/laborki, które zachowują się buracko i chamsko w stosunku do studentów, dostosować program nauczania do potrzeb rynku pracy, aby w sytuacji gdy absolwent opowiada na rozmowie kwalifikacyjnej np. o swojej pracy dyplomowej czy innych projektach, nie usłyszał od rekrutera “człowieku, to technologia sprzed 30 lat”

Ampuła
Ampuła

Bez znaczenia, czy Trzy Świnki, Trzy Smarki czy Trzy Ścieżki kato-klęczona Gowina. Jak taki watykański parobas, krzewiciel ciemnoty i wstecznictwa może być kierującym NAUKĄ polską? Chłopina planował zrównać astronomię z klechdami o gwieździe betlejemskiej nad Jordanem i ma do dyspozycji setki państwowych milionów do rozdawania.

Emil
Emil

Ta liczba negatywów odwzorowuje stan naszego społeczeństwa? toż to porażka

Ssak
Ssak

Widać, że tym światłym gliwiczanom taki stan naszego społeczeństwa zupełnie odpowiada. Żaby na aby aby a rak byle jak, nieprawdaż?