Powszechny Spis Rolny 2020. Miasto prowadzi nabór rachmistrzów, kto może się zgłosić?


Prezydent Miasta Gliwice – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, państwa członkowskie Unii Europejskiej raz na 10 lat przeprowadzają pełne badanie statystyczne obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne. Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego lub odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne. Wszystkie zbierane dane są objęte tajemnicą statystyczną i podlegają szczególnej ochronie. Więcej informacji o spisie można znaleźć na stronie Spisrolny.gov.pl.


Kto może zostać rachmistrzem?

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzony jest przez m.in. przez Prezydenta Miasta Gliwice – Gminnego Komisarza Spisowego. Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rachmistrza powinny dostarczyć swoje zgłoszenia do 8 lipca 2020 r. do budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Zwycięstwa 21, przy wejściu od ul. Wyszyńskiego (zgłoszenie należy wrzucić do skrzynki podawczej w holu budynku) lub wysłać na adres korespondencyjny – Gminny Komisarz Spisowy, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice.

Na kopercie ze zgłoszeniem należy napisać: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.”. O rozpatrzeniu kandydatury zadecyduje data faktycznego wpływu do Urzędu. Dokumenty, które wpłyną po 8 lipca nie będą rozpatrywane.

Kandydaci powinni być pełnoletni, mieszkać na terenie Gliwic, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie.

Ponadto nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Mile widziana jest umiejętność obsługi komputera i GPS, korzystania z map cyfrowych oraz komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Kandydaci na rachmistrza przejdą szkolenie zakończone egzaminem testowym. Za prace spisowe rachmistrzowie otrzymają wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego).

W zgłoszeniu trzeba podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail. Należy również dołączyć oświadczenia o spełnianiu: wymagań kandydata na rachmistrza, wymogu niekaralności oraz wymogu dodatkowych umiejętności.

Więcej informacji na temat naboru, a także wzory zgłoszenia i oświadczeń można znaleźć na stronie internetowej Bip.gliwice.eu/powszechny_spis_rolny_2020. Informacja telefoniczna: 32/238-54-34, mejlowa: so@um.gliwice.pl.

(nmm)/UM(mf)
fot. px

3000
od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
DD

Unia niech się lepiej zajmie zbieraniem info. ile w polskiej glebie jest round upu i innej rakotwórczej chemii bo dla siebie sprowadzają żywność tylko z ekologicznych upraw, bo ich zdrowie i życie jest lepsze i ważniejsze od mojego.

Imiu

Podwójna niekaralność i nie trzeba być polką?
Stawka od gospodarstwa? No to na całe Gliwice wyjdzie może ze 100 gospodarstw rolniczych, i to licząc tych bez traktora, osobno każdego z rodziny Rolnika ze strony Babki od stryja Józefa XD

Laszlo_egesz

To nie jest spis to tylko spisek. Nie podawać żadnych danych.