Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy zmienią lokalizację. To realizacja wniosku z GBO na 2022 rok

Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Konarskiego zmienią nieco lokalizację. Rozpoczęcie prac przewidziano już w przyszłym tygodniu.

Drogowcy mają pojawić się tam ok. 23 listopada.

Jeśli tylko pogoda pozwoli w obrębie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną – ulicy Konarskiego z wyjazdem z terenu Politechniki Śląskiej wprowadzone zostaną zmiany. Polegać one będą na wyznaczeniu przebiegu przejazdu rowerowego, w miejscu obecnego przejścia dla pieszych. To ostatnie natomiast usytuowane będzie obok przejazdu dla rowerzystów. Zmiana, ułatwi cyklistom przejazd przez ulicę Konarskiego – przekazuje Zarząd Dróg Miejskich w mediach społecznościowych. Podczas prowadzonych prac mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Wnioskodawcy w złożonym do GBO projekcie uzasadniali, że rowerzyści poruszający się po szlaku rowerowym G3 muszą w obecnym stanie rzeczy przejeżdżać za plecami pieszych, by dojechać do przejazdu rowerowego (przejście i przejazd funkcjonują tam w pewnym oddaleniu). Już wkrótce uciążliwość ta ma zostać zniwelowana.

(żms)
fot. ZDM Gliwice