Rakotwórczy azbest – można składać wnioski o dotację na jego usunięcie. Nabór zakończy się w kwietniu

Weź dotację – usuń rakotwórczy azbest ze swojego otoczenia. Osoby fizyczne mogą jeszcze do 20 kwietnia składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu oraz zawierających do wyrobów.

 
Azbest jest to nazwa włóknistych materiałów nieorganicznych i niezależnie od różnic chemicznych i wynikających z budowy krystalicznej są minerałami naturalnie występującymi w przyrodzie. Ze względu na unikalne właściwości chemiczne i fizyczne, azbest znalazł zastosowanie w wielu wyrobach, w tym przede wszystkim do produkcji płyt azbestowo-cementowych (na pokrycia dachowe, elewacje budynków).

 
Azbest jest praktycznie niezniszczalny, nie ulega degradacji chemicznej ani biologicznej, wykazuje odporność na działanie agresywnych chemikaliów, odporność na ekstremalne warunki klimatyczne – w tym odporność na działanie wysokich temperatur. Dzięki ogniotrwałości i izolacyjności termicznej stosowano go również do wyrobu tkanin, farb ogniotrwałych oraz wyrobów ciernych.

Azbest wykazuje działanie chorobotwórcze na skutek wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Sama obecność azbestu nie jest zagrożeniem dla zdrowia.

Staje się on niebezpieczny dopiero w momencie uszkodzenia (łamanie, kruszenie, cięcie) lub gdy dochodzi do korozji wyrobów zawierających azbest. Procesy te prowadzą do uwalniania włókiem azbestowych, które wraz z wdychanym powietrzem mogą dostać się do naszego organizmu. Skutki szkodliwego działania azbestu nie muszą być natychmiastowe; jego działanie u człowieka może ujawnić się nawet po kilkudziesięciu latach. W aktualnym stanie wiedzy naukowej azbest jest substancją o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi. (za gov.pl/GIS)

Weź dotację – usuń azbest

Do 20 kwietnia można składać wnioski w sprawie przyznania dotacji dla osób fizycznych na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gliwic.

Ogłoszenie dotyczące naboru i szczegółów realizacji dofinansowania znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowych informacji udziela Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach – ul. Zwycięstwa 21, III piętro, pokój nr 340, tel. 32/238-56-26.

Dofinansowanie wyniesie:

– do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

  • 320 zł/t odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu o I stopniu pilności,
  • 240 zł/t odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu o I stopniu pilności;

– do 36% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 288 zł/t odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu o II i III stopniu pilności.

Uwaga: Brak jest możliwości pozyskania dofinansowania na zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego przez beneficjentów.

(żms)/UM Gliwice/Gov.pl(GIS)

2 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
View all comments
stary dziad w eterze
28/03/2023 14:04

Polak zawsze znajdzie i wybierze tańszy sposób utylizacji bez konieczności tracenia czasu na skomplikowaną walkę o jakieś dotacje.

Imię
29/03/2023 14:05
W odpowiedzi na  stary dziad w eterze

Patrząc na liczbę dokumentów, która musi być dołączona do wniosku o dofinansowanie i patrząc na wysokość dofinansowania słowa „skomplikowana walka” są tu na miejscu. Oczywiście można by było prościej, ale polska, urzędnicza mentalność nie uznaje takiej możliwości.

Ostatnio edytowany 1 miesiąc temu przez Imię