Repatrianci otrzymają mieszkanie i wsparcie finansowe przez rok. Miasto zaprosi kolejne 3 rodziny

Dostają mieszkanie wraz z wyposażeniem, a miasto i jego instytucje pomagają im w aklimatyzacji, znalezieniu pracy lub założeniu własnej działalności. Chodzi o repatriantów, którzy przyjeżdżają do Gliwic z takich krajów, jak Kazachstan i Uzbekistan. Dotychczas przyjęto tutaj 25 rodzin, łącznie 77 osób.

 
Gliwice już od 17 lat przyjmują rodziny repatrianckie, których przodkowie na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań nie mogli wrócić do kraju. Podczas ostatniej sesji miejscy radni podjęli uchwałę o zaproszeniu kolejnych 3 rodzin polskiego pochodzenia – przyjadą z Kazachstanu.

Jedna z rodzin ma zamieszkać w mieszkaniu zwolnionym przez repatriantów osiedlonych w 2016 roku, dla dwóch pozostałych odpowiednio przygotowane zostaną mieszkania komunalne. W sumie przyjechać ma 10 osób.

Zgodnie z zapisami ustawy o repatriacji, miasto otrzymuje z budżetu państwa środki na pomoc w zorganizowaniu nowego życia repatriantów, a są one przeznaczane m.in. właśnie na przygotowanie lokali mieszkalnych. Dotąd na remonty mieszkań komunalnych, które otrzymują repatrianci oraz ich wyposażenie Gliwice pozyskały z budżetu państwa dotacje w łącznej wysokości blisko 3,8 mln zł.


Dobre warunki do osiedlenia

Na repatriantów czekać będzie nie tylko urządzone mieszkanie, ale przez rok otrzymają wsparcie finansowe na bieżące funkcjonowanie i opłaty za użytkowanie mieszkania. Miasto pomaga repatriantom również m.in. w znalezieniu zatrudnienia lub rejestracji działalności gospodarczej, załatwieniu spraw urzędowych, organizacji nauki języka polskiego czy zapewnieniu edukacji szkolno-przedszkolnej. Pomoc w uzupełnianiu niezbędnych dokumentów chętnie świadczą pracownicy Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Ustawa o repatriacji umożliwia powrót do kraju osobom polskiego pochodzenia bądź ich potomkom, którzy na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań narodowościowych i politycznych nie mogły się w Polsce nigdy osiedlić.

Repatriacja dotyczy osób, które 1 stycznia 2001 r. na stałe mieszkały na terytorium obecnej Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, a także azjatyckiej części Rosji.

W Gliwicach program repatriacji rozpoczął się od uchwały podjętej przez Radę Miejską w 2006 r. W pierwszych latach przyjmowana była jedna rodzina rocznie, ale od 2018 r. miasto zaprasza więcej rodzin. W 2021 r. były to trzy rodziny, w 2022 r. – cztery, a w 2023 planowane jest przyjęcie trzech kolejnych, których wnioski zostały pozytywnie ocenione przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta.

(żms)/UM Gliwice(mf)