RZGW: Ustalono przyczynę pomoru ryb w Kanale Gliwickim. Zakaz korzystania z wody został przedłużony

Wody Polskie poinformowały o wynikach badań, jakie przeprowadzono w wodach Kanału Gliwickiego. Wykryto ichtiotoksyny, które są charakterystyczne dla zakwitu złotych alg. Wojewoda przedłużył zakaz korzystania z części drogi wodnej o kolejne 7 dni.

 
Komunikat w tej sprawie Śląski Urząd Wojewódzki wydał w poniedziałek, 12 września. Zakaz, obowiązujący do 19 września, dotyczy odcinka Kanału od zachodniej granicy województwa śląskiego do śluzy Rudziniec.

Przypominamy, że zakaz dotyczy w szczególności: spożywania wody, wchodzenia do wody, kąpieli, połowu i spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych – w tym podlewania, uprawiania sportów wodnych i turystyki oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wodami III sekcji Kanału Gliwickiego. Obostrzenie to nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód i prac konserwacyjnych.

Znane są już wyniki badań przeprowadzonych przez laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego – potwierdziły wystąpienie ichtiotoksyn wytwarzanych przez Prymnesium parvum w wodach III sekcji Kanału Gliwickiego.

Toksyny są także śmiertelne dla ryb i innych organizmów wodnych posiadających skrzela. Intensywny zakwit „złotych alg” oznacza, że na powyższym odcinku drogi wodnej znalazło się do 170 mln tych mikroorganizmów na litr wody. Zakwitowi „złotych alg” towarzyszy zwykle zmętnienie wody, która z czasem zabarwia się na złoto-brązowy kolor.

Obecnie, zgodnie z wcześniej podanymi informacjami, sytuacja na III sekcji Kanału stabilizuje się, a pomór ryb ustępuje – czytamy na rządowej stronie poświęconej katastrofie ekologicznej w Odrze. W ostatnich dniach wyłowiono stamtąd pojedyncze sztuki ryb. Kilka dni wcześniej, w pierwszym tygodniu września, z wody tego fragmentu Kanału podjęto ponad 5 ton martwych zwierząt.

(żms)
fot. gov.pl/odra, WIOŚ Katowice