Policja, straż miejska i urzędnicy skontrolowali składowiska odpadów na terenie Gliwic. Wnioski o ukaranie

Jedno z legalnie działających składowisk fot. Damian Dzieżyc

W Gliwicach, oprócz miejskiego wysypiska i PSZOKu, działają legalnie 22 składowiska odpadów. Tych nielegalnych jest nieco mniej – w wyniku kontroli prowadzonych przez policję, straż miejską i urzędników – takich składowisk w różnych częściach miasta ujawniono 7.

W rezultacie działań sprawdzających miejsca, gdzie gromadzone są odpady, w 4 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W 5 sprawach prowadzone są postępowania wyjaśniające.

Nielegalne składowiska znajdują/znajdowały się przy ulicach: przy ulicy Kopalnianej, w dwóch miejscach przy ulicy Cmentarnej, a także przy ulicach Mechaników, Kozłowskiej, Sikorskiego i Pszczyńskiej.

To, położone przy ulicy Sikorskiego, zostało już zlikwidowane.


22 legalnie działające składowiska rozmieszczone są w rożnych rejonach Gliwic (ich dokładną lokalizację można sprawdzić w piśmie z dnia 20 czerwca, które zostało zamieszczone na końcu artykułu). Wykaz nie obejmuje podmiotów, które zajmują się zbieraniem samego złomu oraz przetwarzaniem odpadów w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej.

Lista miejsc gromadzenia odpadów została upubliczniona przez Lecha Sztandara, założyciela stowarzyszenia Czyste Gliwice, które od kilku miesięcy zajmuje się problematyką zanieczyszczania powietrza, gleby i wody. Zwrócił się on do Urzędu Miejskiego z szeregiem zapytań w poruszanej kwestii.

Pytał m.in. o to, ile jest legalnie działających na terenie Gliwic składowisk i magazynów odpadów oraz surowców wtórnych. Interesowały go także nielegalne składowiska ujawnione w ostatnim czasie oraz działania, jakie podjęto celem ich likwidacji i ukarania winnych ich założenia.

(Żaneta Mrozek-Siewierska)
fot. Damian Dzieżyc