Tak będzie wyglądać Śląska Karta Usług Publicznych. Od przyszłego roku

Dokładnie taką kartą będą posługiwać się mieszkańcy Śląska.

Na pierwszy rzut oka przypomina ona kartę bankomatową i też podobną rolę – elektronicznego pieniądza – będzie pełnić. Projekt karty, który został uznany za najlepszy, przedstawia schematyczną cybernetyczną mapę aglomeracji.

– Całość utrzymana jest w kolorystyce zaczerpniętej z logo ŚKUP oraz KZK GOP. Jak zaznaczają projektanci, w zaproponowanym wzorze grafiki zastosowane zostały stonowane barwy, natomiast sam projekt ma HI-TEC-owy charakter współgrający z innowacyjnością systemu ŚKUP. Dzięki temu podkreślona i uwydatniona została idea towarzysząca powstaniu projektu ŚKUP – tłumaczy Anna Koteras z KZK GOP.


Na karcie jej użytkownicy odnajdą niezbędne informacje, takie jak: adres strony www projektu oraz telefon kontaktowy, ponadto całość opatrzona będzie stosownymi logotypami informującymi o dofinansowaniu projektu z środków UE.

Pierwsze karty wydawane będą początkiem przyszłego roku.

– Użytkownicy będą mieli do wyboru dwa typy kart: spersonalizowaną ? zawierająca dane identyfikacyjne użytkownika. Będzie mógł z niej korzystać jedynie posiadacz karty i niespersonalizowaną ? niezawierająca danych osobowych, będzie z niej mogła korzystać każda osoba, która w danej chwili posiada kartę – informuje Anna Koteras.
.

Informacja na temat kart

KARTA SPERSONALIZOWANA
Karty wydawane będą na wniosek zainteresowanej osoby. Złożenie wniosku będzie możliwe w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta bądź też drogą elektroniczną przez Internet (za pośrednictwem Portalu Klienta). Wymagane będą następujące dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, adres dla korespondencji, data i miejsce urodzenia, numer PESEL. Dodatkowo będzie istniała możliwość zapisania w pamięci karty zdjęcia właściciela. Dane podane w kwestionariuszu zweryfikowane zostaną przez pracownika POK na podstawie dowodu tożsamości użytkownika.

Dzięki danym użytkownika zapisanym w pamięci karty możliwa będzie sprawniejsza obsługa klienta w instytucjach publicznych. System pozwoli na automatyczne zapisywanie informacji w elektronicznych formularzach, co pozwoli na skrócenie czasu obsługi, poprzez wyeliminowanie konieczności ręcznego wypełniania formularzy.

Karta spersonalizowana umożliwi kodowanie uprawnień do ulg na przejazdy. Pozwoli to na eliminację konieczności legitymowania się dodatkowymi dokumentami podczas kontroli. Podstawą zakodowania wysokości ulgi oraz okresu jej obowiązywania na karcie będzie okazanie stosownego dokumentu uprawniającego do ulgi pracownikowi Punktu Obsługi Pasażera. Zarówno karta spersonalizowana, jak i niespersonalizowana, będą mogły dodatkowo służyć jako nośnik certyfikatu podpisu elektronicznego.

Wydanie oraz aktywacja pierwszej karty spersonalizowanej oraz jej wymiana z przyczyn nieleżących po stronie użytkownika (np. zakończenie okresu ważności) będą bezpłatne.

Wydanie duplikatu karty spersonalizowanej, która została zagubiona lub zniszczona, skutkowało będzie pobraniem stosownej opłaty.

KARTA NIESPERSONALIZOWANA
System ŚKUP przewiduje także wykorzystanie kart niespersonalizowanych. Ten typ kart dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych. W ramach funkcjonalności karty niespersonalizowanej również przewiduje się możliwość używania jej jako instrumentu pieniądza elektronicznego.

Karta niespersonalizowana nie będzie dawała możliwości zapisywania danych użytkownika, a co za tym idzie, niemożliwym będzie jej wykorzystanie w procesach związanych z identyfikacją. Dla osób uprawnionych do przejazdów ulgowych używanie karty niespersonalizowanej w przypadku korzystania z usług komunikacyjnych będzie pociągało za sobą konieczność posiadania dokumentów potwierdzających uprawnienia do posiadanych zniżek. Pozostałe funkcje kart pozostaną identyczne.

Karta spersonalizowana wydawana będzie po podpisaniu umowy w formie papierowej. Kartę na okaziciela uzyskać będzie można bez dodatkowych formalności. Aby ograniczyć możliwość wielokrotnego pobierania niespersonalizowanej karty przez tę samą osobę, zostanie ustalona kaucja zwrotna, którą należało będzie uiścić przy odbiorze karty.

Czym jest Śląska Karta Usług Publicznych?

ŚKUP będzie dawał użytkownikom systemu możliwość korzystania z usług świadczonych przez różne instytucje, w których zostaną zainstalowane moduły do pobierania opłat i doładowania kart.

Będą to: teatry, muzea, centra kultury, do których bilet wstępu kupimy właśnie poprzez “elektroniczną portmonetkę”. Poza tym, kartą zapłacimy za przejazd autobusem czy tramwajem, za wstęp na pływalnie, kąpieliska, lodowiska, hale widowiskowo-sportowe, stadiony miejskie i inne kompleksy sportowe a także za parkowanie samochodu.

Karta pełnić będzie również funkcję identyfikacyjną, np. w bibliotece czy urzędzie.