To jemu Gliwice zawdzięczają swój obecny kształt. Poznaj historię Karla Schabika (TV)

Czym jest „oś Schabika”? Gdzie, jeszcze przed wojną, planowano wybudować nowy Ratusz?

– odpowiedzi na te i inne pytania z życia wybitnego architekta miejskiego Karla Schabika, padły w niedzielę w Willi Caro.

Życie Karla Schabika, który od 1919 do 1945 roku sprawował funkcję miejskiego radcy budowlanego, było tematem wykładu dr Adama Bednarskiego,

Karl Schabik odpowiedzialny jest za realizację koncepcji rozwoju Gliwic, która dzisiaj jest podstawą planu miejscowego. – Po raz pierwszy, w sposób zorganizowany, wytyczył poszczególne rejony Gliwic i zaplanował ich zabudowę – tłumaczy dr Adam Bednarski.

Dlaczego budowa nowej siedziby magistratu spełzła na planach i projektach? – Do tej realizacji nie doszło m.in. z powodu problemów z podmokłym gruntem – wyjaśnia dr Bednarski.

Karl Schabik, wraz z architektami miejskimi z Zabrza i Bytomia, opracował projekt Trójmiasta.

Koncepcja była szeroko publikowana w prasie oraz prezentowana podczas jednej z europejskich wystaw. Innowacyjną ciekawostką był pomysł utworzenia Triopolis – kolejki nadziemnej, która miała połączyć trzy miasta.

– Wszystko co w ówczesnych Gliwicach powstawało, było skoordynowane, przemyślane i podlegało spójnej polityce

– twierdzi dr Adam Bednarski. Historykom udało się dotrzeć do zachowanych odręcznych korekt Schabika z okresu międzywojennego. Poprawiano m.in. kąt dachu oraz sugerowano odsunięcie zabudowy. – Nawet kontrowersyjny budynek domu tekstylnego Weichmanna, zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna, musiał być wkomponowany w całość, dlatego jest na zwężającej się działce – dodaje dr Bednarski.

Realizacja: Łukasz Gawin

Gliwice na ich drodze: Współpracownicy Karla Schabika

W okresie międzywojennym, kiedy w Gliwicach miejskim radcą budowlanym został Karl Schabik, poszerzył się znacznie zakres działań wydziału budownictwa magistratu. By im podołać, zatrudniano stopniowo coraz więcej fachowców. O losach i dokonaniach kilku z nich – Paula Heiliga, Petera Birkmanna i Oskara Goltza – podczas kolejnego wykładu w ramach cyklu Gliwice na ich drodze mówić będzie 5 maja Bogusław Małusecki.

Nowe zadania z dziedziny urbanistyki oraz budownictwa mieszkaniowego wymuszone zostały przez ruchy ludności na Górnym Śląsku, po zakończeniu I wojny, powstaniach i plebiscycie. Jednak większość z zatrudnionych w wydziale budownictwa specjalistów przepracowała tu, z różnych względów, jedynie kilka lat; następowała bowiem spora rotacja kadr.

——————–
5 maja 2013, Willa Caro, godz. 16.00
Gliwice na ich drodze: Współpracownicy Karla Schabika
Wykład: mgr inż. arch. Bogusław Małusecki, Archiwum Państwowe w Katowicach, kierownik Oddziału AP w Gliwicach.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach