„Totalne zaskoczenie”. Gliwiccy maturzyści o „Przedwiośniu” na maturze z j. polskiego (TV)

Niektórzy obstawiali „Wesele”, inni typowali „Potop”.

Większość jest jednak zgodna – tegoroczna pisemna matura z języka polskiego do łatwych nie należała.

O wrażenia po pisemnej maturze z języka polskiego, a także o plany na przyszłość, zapytaliśmy uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych przy ul. Kozielskiej. Jak się okazuje, znakomita większość tegorocznych maturzystów wybrała temat dotyczący dyskusji na temat roli autorytetu w społeczeństwie z „Przedwiośnia” autorstwa Stefana Żeromskiego.

Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy samych trafnych odpowiedzi, zaczynając od jutrzejszego egzaminu z matematyki.