Trwają próby neutralizacji złotej algi w Kanale Gliwickim. Ministerstwo: „Obecnie czekamy na rezultaty analiz”

Do wód Kanału Gliwickiego wprowadzane są substancje, które mają zneutralizować złote algi. Przetestowane w warunkach laboratoryjnych preparaty powstrzymujące rozwój glonów zostały użyte na Śluzie Sławęcice oraz na Śluzie Nowa Wieś.

 
Są to środki stosowane wcześniej w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii i USA do powstrzymywania zakwitów złotej algi lub innych glonów.

Na śluzie Sławęcice dozowany był nadtlenek wodoru. W warunkach laboratoryjnych metoda wykazywała dużą skuteczność w zwalczaniu złotej algi. Użyto ok. 200 kg preparatu, co dało stężenie ok. 20 mg/litr.


Jest to stężenie bezpieczne dla organizmów wodnych. Obecnie czekamy na rezultaty analiz

– informuje ministerstwo klimatu i środowiska.

Natomiast na śluzie Nowa Wieś użyto koagulantu, czyli środka powszechnie stosowanego do rekultywacji jezior. Próby laboratoryjne z użyciem dwóch preparatów były obiecujące, dlatego resort klimatu i środowiska prowadzi obecnie działania w terenie z udziałem odpowiednio przeszkolonych służb, w tym wojsk chemicznych oraz straży pożarnej.

Przed rozpoczęciem aplikacji preparatu Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ pobrało próbki „zero”, następnie do działań przystąpił 5. Tarnogórski Pułk Chemiczny im. gen. broni L. Berbeckiego. Procedura przebiegała według ustalonego harmonogramu. Ten etap jest konieczny dla podjęcia dalszych działań zaradczych przy neutralizacji tego inwazyjnego glonu w wodach otwartych – przekazuje ministerstwo.

W każdej akcji dozowania środka ograniczającego zakwit złotej algi, uczestniczyło łącznie ponad 100 osób, w tym 30 żołnierzy wojsk chemicznych, 36 strażaków z 14 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, służby wojewody opolskiego i pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Wykorzystano dziewięć jednostek wojskowego sprzętu, w tym specjalistyczne wozy, trzy łodzie i pontony, a także 12 pomp o łącznej wydajności 39 tys. litrów/min.

Działania zostały poprzedzone wstępną analizą efektów oczyszczenia wody wraz z doborem optymalnych dawek preparatów w warunkach laboratoryjnych.

– Pierwsze rezultaty działań związanych z neutralizacją złotej algi w Kanale Gliwickim pojawią się najbliższych godzinach, ale pełne wyniki, po wykonaniu wszystkich prób, będą znane w ciągu najbliższych 14 dni – zaznaczała we wtorek, 30 maja, minister Anna Moskwa.

Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ nadal realizuje stały monitoring wód Odry i Kanału Gliwickiego. Próbki wody są badane pod kątem parametrów fizyko–chemicznych. Pobierane są dwa razy w tygodniu (poniedziałek i czwartek) w 27 punktach pomiarowo-kontrolnych na Odrze oraz w jej starorzeczach.

Ponadto uzupełniająco jest prowadzony całodobowy monitoring automatyczny, obecnie w 9 punktach rozmieszczonych wzdłuż biegu Odry. Dane pomiarowe są dostępne na portalu gov.pl/odra/badania-odry.

– Dotychczasowe badania potwierdzają, że poza Odrą i Kanałem Gliwickim, nie stwierdzono obecności złotej algi. Stały monitoring Odry jest prowadzony w 27 punktach, dodatkowe pomiary automatyczne są na obiektach hydrotechnicznych. Także zdjęcia satelitarne pozwalają monitorować ten inwazyjny gatunek. Odra jest dziś najlepiej przebadaną rzeką w Europie – podsumowała minister klimatu i środowiska.

(żms)/gov.pl
fot. gov.pl

16 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze