Tu może powstać zespół budynków handlowych i usługowych. Składanie uwag i wniosków do 5 lipca

Na terenie Sośnicy, w bliskim sąsiedztwie parku handlowego przy ulicy Wielickiej, zabudowań mieszkalnych i autostrady A1 może powstać zespół budynków handlowych, usługowych i drobnej wytwórczości. Rozpoczęto procedurę oceny oddziaływania środowiskowego dla tej inwestycji.

 
Informacje w tej sprawie można znaleźć w BIP Urzędu Miejskiego, ale szerzej pisał o niej profil „Ratujmy Lipy” w mediach społecznościowych, ostrzegając o potencjalnie dużej wycince na niezagospodarowanych działkach.

Teren jest własnością państwa w użytkowaniu osoby fizycznej. Obecnie nie jest dobrze utrzymany, ale przy jego część mogłaby stać się parkiem, który z pewnością przydałby się w okolicy. Najlepiej, gdyby sklep powstał na nieużytkach, a nie kosztem zieleni, która powinna służyć mieszkańcom i przyrodzie. Warto zabrać w tej sprawie głos w oficjalnej procedurze, szczególnie, że plan zagospodarowania pozwala na likwidację znacznej części zieleni – czytamy w internetowym wpisie.

Nazwa przedsięwzięcia to „budowa zespołu budynków o funkcji usługowej, handlowej oraz drobnej wytwórczości wraz z infrastrukturą socjalno-biurową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, w tym zespołami parkingów”. Inwestycja miałaby być realizowana w rejonie ul. Odrowążów i Bieszczadzkiej, na działkach nr 15, 17, 43/13, 44, 45/2, 46/2, 47/2, 97, 1736, w obrębie Sośnica.

Ze szczegółami inwestycji można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego.

Każdy może to zrobić oraz wnieść swoje uwagi. Z kolei organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje), ale także bezpośredni sąsiedzi (!), mogą przystąpić do postępowania środowiskowego i np. zaskarżyć wydane w nim decyzje. To ważne, aby informować o takich inwestycjach, bo postępowanie środowiskowe to jedyny moment, kiedy my wszyscy możemy się wypowiedzieć o dużych inwestycjach, próbować wpływać na ich kształt, a nawet formalnie nie dopuścić do ich realizacji, jeśli są sprzeczne z interesem społecznym – zaznacza autor wpisu.

Uwagi i wnioski można wnosić do 5 lipca. W tej sprawie należy się kontaktować z Wydziałem Środowiska UM Gliwice (sr@um.gliwice.pl) z powołaniem się na nr sprawy: SR.6220.1.6.2023. Można także zapoznać się z raportem oddziaływania na środowisko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu wizyty (nr tel. 32 238 54 45). Szczegółowe informacje znajdują się w BIP – link.
(żms)
fot. MSIP Gliwice, scr. Google Maps

18 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze