Tylko jedno święcenie kapłańskie w diecezji gliwickiej. Do sakramentu przystąpi diakon z parafii św. Jacka

W tym roku w diecezji gliwickiej wyświęcony zostanie jeden kapłan, diakon pochodzący z parafii św. Jacka w Gliwicach – Sośnicy. Uroczystości odbędą się w sobotę, 18 maja w gliwickiej Katedrze.

 
Spadek powołań, który obserwowany jest w skali całego kraju, widoczny jest także naszym regionie. W ubiegłym roku święcenia prezbiteratu w tutejszej diecezji przyjęło trzech diakonów, którzy ukończyli Wyższe Międzydiecezjalne Seminarium Duchowne w Opolu, w latach 2022 i 2021 do tego sakramentu przystępowało po 6 diakonów, a w 2020 wyświęcono ośmiu nowych księży.

Zapraszając Was do udziału w tych wydarzeniach – osobiście lub łącząc się modlitewnie we wspólnotach parafialnych, pragnę, aby zbliżające się święcenia do prezbiteratu naszego brata stały się okazją do wyrażenia naszej wdzięczności za powołanie każdego z nas do życia we wspólnocie Kościoła. Świadomi, że Eucharystia zajmuje centralne miejsce w jej życiu oraz że potrzebni są szafarze eucharystycznej Ofiary, coraz usilniej i żarliwiej módlmy się do Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Powierzajmy tę modlitwę wstawiennictwu Tej, która jest Matką wiekuistego Kapłana – pisze bp Sławomir Oder w „liście do diecezjan z okazji zbliżających się święceń kapłańskich 2024”.

Uroczystości odbędą się w wigilię Zesłania Ducha Świętego w sobotę, 18 maja, o godzinie 10:00 w katedrze gliwickiej. Msza święta prymicyjna zostanie odprawiona dzień później, o godzinie 12:00 w kościele św. Jacka w Sośnicy.

Widoczny spadek powołań

Jak podaje portal Missio.org.pl, w roku formacyjnym 2023/2024 zgłosiło się łącznie 280 kandydatów do kapłaństwa (spadek o blisko 50 w porównaniu z rokiem poprzednim), z czego 195 do seminariów diecezjalnych i 85 do seminariów zakonnych. Patrząc szerzej, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, liczba kleryków w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce zmniejszyła się o tysiąc – z ponad 3 tys. do niespełna 2 tys.

Dla porównania, w roku 2000 w polskich seminariach do kapłaństwa przygotowywało się blisko 6,8 tys. kleryków, jednak liczba ta systematycznie spadała, osiągając poziom 1690 w 2023 roku.

(żms)