Umowa ws. Podium wypowiedziana już w grudniu. “Byliśmy mamieni przez prezydenta”


Czy Zygmunt Frankiewicz zataił przed radnymi informację o wypowiedzeniu przez marszałka województwa umowy ws. budowy hali Podium?

O tym, że w listopadzie zarząd województwa wykreślił Podium z listy projektów kluczowych dla regionu, wiedzą chyba wszyscy zainteresowani inwestycją. Mało kto zdaje sobie jednak sprawę, że miesiąc później marszałek Adam Matusiewicz wypowiedział gliwickiemu samorządowi umowę na realizację inwestycji.

O całej sprawie radni dowiedzieli się dopiero wczoraj, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, na dzień przed sesją budżetową.

Warto jednak pamiętać, że miasto ma czas do 21 stycznia na odwołanie się od decyzji marszałka.


– Marszałek wypowiedział umowę już w grudniu. Wypowiedzenie dofinansowania dla Podium zatajono przed radnymi, dowiadujemy się o tym dzień przed sesją budżetową. Zamiast uczciwie postawić całą sprawę, byliśmy mamieni przez prezydenta – nie kryje wzburzenia Zbigniew Wygoda, przewodniczący Rady Miejskiej.

Kolejne ciekawe światło na przygotowanie do inwestycji rzuca pismo z Komisji Europejskiej (z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej), przesłane na adres naszej redakcji. KE proponowała m.in. ‘pomniejszenie skali projektu w celu osiągnięcia lepszych parametrów analizy finansowej’.

“Na skutek negatywnej oceny dokumentacji projektowej dokonanej przez właściwe wydziały Komisji powyższy projekt został oficjalnie przerwany w dniu 4 maja 2012 r. Uwagi skierowane do beneficjenta projektu dotyczyły mało satysfakcjonujących rezultatów analizy rynku i analizy popytu oraz przeszacowanych wskaźników analizy ekonomicznej” – czytamy w piśmie.

“Na podstawie powyższej oceny, Komisja zaproponowała Instytucji Zarządzającej, tj. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego, oficjalne wycofanie projektu lub pomniejszenie jego skali” – pisze Komisja Europejska.

Przypomnijmy, po konsultacjach społecznych zwołanych przez prezydenta Gliwic, miasto zdecydowało się na budowę hali. Na realizację inwestycji zaciągnięto kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Obiekt wybuduje firma Mirbud ze Skierniewic za 321 mln zł. (mpp)