W Gliwicach powstała Rada Seniorów. Będzie reprezentować interesy osób w starszym wieku

Mieszkańcy Gliwic w sile wieku zyskali nowy organ przedstawicielski, który będzie wspierał i inicjował działania na ich rzecz. 15-osobowa Rada Seniorów Miasta Gliwice zbierze się po raz pierwszy 18 grudnia.

Na początku miesiąca ustalono ostateczny skład nowego gremium reprezentującego środowisko starszych mieszkańców miasta, zatwierdzony przez prezydenta Gliwic. Radę Seniorów Miasta Gliwice tworzy łącznie piętnaście osób, w tym jedenastu wyłonionych w naborze przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów.

Są to: Czesław Dudek, Józef Hauschild, Krystyna Jurczewska-Płońska, Małgorzata Konior, Barbara Kończak, Małgorzata Łazowa, Maria Puch, Franciszek Skoczylas, Grażyna Walter-Łukowicz, Teresa Wilanowicz-Zabiegała i Danuta Żurawlow.

Oprócz tego należy do niej dwóch członków wskazanych przez prezydenta miasta (Joanna Bajor i Beata Jeżyk) oraz dwóch wskazanych przez przewodniczącego Rady Miasta (radni Ewa Potocka i Krzysztof Procel).

Kadencja Rady potrwa dwa lata. Będzie ona obradowała nie rzadziej niż raz na kwartał. Pierwsze posiedzenie Rady wyznaczono 18 grudnia w Centrum Wolontariatu – filii GCOP przy ul. Zwycięstwa 1. Początek spotkania – godzina 16:00. Zasady działania Rady określa statut, a wszelkie informacje na temat jej inicjatyw i przedsięwzięć mają być dostępne na stronie Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Rady Seniorów działają m.in. w Katowicach, Bytomiu, Częstochowie, Sosnowcu, Chorzowie czy Siemianowicach Śląskich i funkcjonują w ramach ustawy o samorządzie gminnym.

Mają za zadanie wspieranie interesów osób starszych w polityce samorządowej, m.in. opiniują projekty uchwał, inicjują przedsięwzięcia zmierzające do integracji społecznej seniorów, wzmacniają ich aktywność obywatelską i pozycję w społeczeństwie.

(żms)/MSI

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
Wyliczanka dla Franka
Wyliczanka dla Franka

Hmmmm.Wskazani przez dyktatora dwaj . Wskazani przez gadaczka dyktatora dwaj . Niezależni dwaj. . Reszta bez jaj. Czyli rada ,która do niczego się z wyjątkiem przekazywania wytycznych się nada.

Ssak
Ssak

Niedługo wyznaczą nam godziny kiedy oddychać a kiedy się wstrzymać.

Cliper
Cliper

Wprawdzie nie jestem w wieku emerytalnym ale przestrzegam starsze osoby oraz ich opiekunów przed lichwiarską firmą w gliwickim,oszom,przy rybnickiej

AMF
AMF

Gdzie parytet? Co na to feministki!?

Ampuła
Ampuła

Musiało do tego dojść, że gliwickie kręgi geriatryczne zaczną się organizować, żeby podjąć czyn. Odcięcie seniorów od dostępu do cotygodniowej dawki operetki było oczywiście uzasadnione ekonomicznie z miejskiego punktu widzenia, ale reakcji żywego organizmu uzależnionego nie da się stłumić pokazaniem bilansu zakończonego najgrubszym nawet minusem. Senioralna widownia jeszcze jakiś czas się chętnie oszukiwała, że gdy tylko ruszy Podium, to będą wystawiać trzy premiery tygodniowo, a dziennie pójdą trzy przestawienia tytułów znanych i lubianych. Do tego maratony trzech operetek ciurkiem w środy, a w weekendy 12 godzin z operetką powtórkową, dla tych, którzy w tygodniu przegapili premiery czy nie dotarli na… Czytaj więcej »

ewa
ewa

E tam, pewnie zajmą się zdrowiem swoim i cudzym, bo już nie dosłyszą, więc operetki won, nie dowidzą to i do Podium nie pójdą. Będą walczyć o niższe krawężniki, większe litery itp, bezpieczne przejścia. Najważniejszy będzie oddział geriatryczny. Tego im życzę

ja234
ja234

Ale bezsens.