W różnych częściach Gliwic mogą zawyć syreny alarmowe. Jak zachować się słysząc takie ostrzeżenia?

Wiadomo, że w czerwcu (lecz w nieokreślonym terminie) na terenie Gliwic zawyć mogą syreny alarmowe. Będą to tylko testy, więc nie ma powodu do obaw. System ma być uruchamiany na kilka sekund w różnych częściach miasta – będzie to krótkotrwała próba głośności urządzeń.

 
Jak zaznacza Centrum Ratownictwa Gliwice, utrzymanie w sprawności systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest bardzo ważne. Z tego powodu syreny poddawane są kontroli, konserwacji i ewentualnej naprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu.

Co oznaczają sygnały alarmowe?

Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły także trzyminutowy. Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego (trwającego 1 minutę).

W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu.

Kierowcy prowadzący pojazd w chwili ogłoszenia alarmu powinni go zatrzymać w takim miejscu, aby nie blokował ciągów komunikacyjnych. Ważnym elementem powiadamiania ludności o zagrożeniach w nagłych sytuacjach są również SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ramach systemu ALERT-RCB.

O czym warto pamiętać:

  • Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami.
  • Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie.
  • Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.
  • Nie wpadaj w panikę.

(żms/UM Gliwice/CRG/kik)

Subskrybuj powiadomienia
Powiadom o
10 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze