Wiadomo już kto wybuduje Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. Właśnie wyłoniono wykonawcę

Zgodnie z przewidywaniem roboty budowlane przy budowie Centrum Przesiadkowego wykona konsorcjum dwóch gliwickich przedsiębiorstw MOSTOSTAL Zabrze i PRUiM.

Przetarg rozstrzygnięto pod koniec kwietnia. – Przy wyborze oferty Zamawiający (miasto, red.) kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena: 60%; termin gwarancji i rękojmi: 40% – czytamy w zawiadomieniu o wynikach postępowania.

Ponieważ wszyscy oferenci zadeklarowali ten sam, 8-letni okres gwarancji, wpływ na wyłonienie wykonawcy miała w tym wypadku cena – najniższą (blisko 184 mln złotych) zaproponowało konsorcjum lokalnych firm, w którego skład wchodzi Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów, miejska spółka, a także MOSTOSTAL Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A..


Wśród trwających postępowań przetargowych znajduje się jeszcze jedno, dotyczące Centrum Przesiadkowego – ma wyłonić inżyniera kontraktu. Termin jego zakończenia był kilkakrotnie przedłużany. Aktualnie oferty można składać do 13 maja.

Więcej na temat Centrum Przesiadkowego można przeczytać tutaj.

(red.)
wiz. MOSTOSTAL Zabrze