Zamiast do śmietnika, podrzucił śmieci w krzaki. Słono zapłacił i musiał posprzątać

W czasach, gdy każdy mieszkaniec Gliwic musi mieć podpisaną umowę odbioru śmieci komunalnych, a w punkcie selektywnej zbiórki odpadów można bezpłatnie porzucić zużyte opony, aż trudno uwierzyć, że ciągle mają miejsce takie sytuacje jak opisywana niżej.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gliwicach, podczas kontroli nielegalnych wysypisk śmieci w Sośnicy, zlokalizowali nowo wyrzucone odpady komunalne przy ulicy Bieszczadzkiej. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających udało się ustalić osobę, która przyznała się do zanieczyszczenia terenu. Sprawca został ukarany mandatem w wysokości 500 zł, został także zobligowany do usunięcia odpadków, co niezwłocznie uczynił.

REKLAMA

Straż Miejska w Gliwicach przypomina: zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń – Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca publicznie dostępne, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Na terenie naszego miasta, przy ul. Rybnickiej nie opodal zjazdu na A4, funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców miasta Gliwice. Można tam bezpłatnie (dla gliwiczan) dostarczyć: zużyte opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także chemikalia, odpady zielone, budowlane, rozbiórkowe i wielkogabarytowe. Punkt nie przyjmuje tylko szklanych butelek – z tym rodzajem odpadów należy udać się do firmy Remondis, przy ul. Kaszubskiej. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty od 7.00 do 13.00.

REKLAMA