Zamiast “Osiedli” będą “Dzielnice” Gliwic. “Rozumienie podziału miasta ma zostać uporządkowane”

Ulica Zwycięstwa, fot. Mosquidron

Już wkrótce na wniosek mieszkańców i radnych w Gliwicach zmieni się oficjalne nazewnictwo 21 jednostek pomocniczych miasta. „Osiedla”, utożsamiane potocznie z jednolitą, często wielkopłytową zabudową mieszkaniową, zostaną zastąpione przez „Dzielnice”.

Takie nazewnictwo dużo lepiej oddaje zróżnicowanie poszczególnych części miasta pod względem historycznym, funkcjonalnym, społecznym i architektonicznym. W ten sposób uporządkowane zostanie rozumienie podziału Gliwic przez większość mieszkańców.

Rozmaitych osiedli mieszkaniowych, w tym tych niewielkich, wznoszonych ostatnimi laty szczególnie chętnie przez deweloperów, jest w mieście oraz więcej.

„Dzielnice” pojawiły się już w uchwalonym w grudniu nowym Statucie Miasta. Zmiana ta została zainicjowana właśnie przez samych przedstawicieli jednostek pomocniczych.


Zmianę nazw „Osiedla” na „Dzielnice” uwzględniają także inne nowe dokumenty Rady Miasta kadencji 2018–2023, m.in. grudniowa uchwała w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego.

Procedura zmian Statutów Osiedli w zakresie zastąpienia nazwy „Osiedle” przez „Dzielnica” rozpocznie się na najbliższej sesji Rady Miasta, planowanej na początek lutego.

Okres przejściowy potrwa do momentu wejścia w życie zmian wprowadzonych do statutów.

Przypominamy, że decyzją Rady Miasta 7 kwietnia odbędą się wybory do Rad Osiedli. Po zmianie statutów wybrane gremia będą nosiły nazwę Rad Dzielnic.

(żms)/MSI
fot. Mosquidron