Żłobek na godziny. Szykują się zmiany w opłatach za pobyt dziecka w placówce (TV)

Będą zmiany w opłatach za gliwickie żłobki.

Uchwała, która obowiązywała zaledwie od marca 2012 roku, została uchylona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Stwierdzono, że sposób płacenia za pobyt dziecka w żłobku nie jest właściwy i musi on ulec zmianie.

– Do tej pory było tak, że w zależności od dochodów były ustalone progi. Od 120 do 400 zł miesięcznie, rodzic musiał dopłacać do pobytu dziecka w żłobku – tłumaczy Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta miasta.

Dopłacać, ponieważ miesięczny, faktyczny koszt pobytu dziecka w żłobku to 1100-1200 zł.

[flashvideo file=”http://24gliwice.pl/tv/20130318_zlobki.flv” /] – Nawet, jeżeli rodzic bogatszy płaci tę górną stawkę dopłaty, czyli 400 zł, to miasto, czyli podatnicy gliwiccy, musi dopłacać około 700 zł – dodaje Jarzębowski.

Sąd stwierdził, że przyjęte progi są niewłaściwe i należy ustalić dokładną stawkę godzinową.

Propozycje zawarte w nowej uchwale zakładają, że godzina pobytu dziecka w żłobku kosztować będzie 5,31zł. Wyżywienie całodzienne ustalono na poziomie 6 zł. Zmieni się także system dopłat.

– Przyjęliśmy zasadę, że tym, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, mającym niewielki dochód na jednego członka rodziny, miasto powinno dopłacać sporo. Natomiast tym, którzy są dobrze sytuowani, nie powinno dopłacać. Miasto, czyli my podatnicy, mamy z mocy prawa obowiązującego w naszym kraju, pomagać tym, którym jest trudno, a niekoniecznie tym, którzy mogą sobie poradzić sami – informuje Marek Jarzębowski.

Od ustalonej kwoty wielu rodziców będzie mogło odliczyć sobie dopłatę, którą pokryje miasto.

– Jeżeli dochód na jednego członka rodziny wynosi na przykład ponad 500 złotych, to rodzic zapłaci ok. 58 gr za godzinę. Ci, którzy mają dochód ponad 2100 zł. praktycznie już tej dotacji miejskiej nie otrzymają i będą musieli zapłacić pełny koszt pobytu dziecka w żłobku – mówi Marek Jarzębowski.

Obecnie opłaty za pobyt dziecka wynoszą od 120 do 400 zł miesięcznie (bez wyżywienia). Ulga przysługiwała więc każdemu, nawet tym rodzinom, których dochody były bardzo wysokie. Po zmianach, gliwiczanie, których dochód netto przekracza 2100 na osobę, zapłacą za pobyt dziecka ok. 1000 zł (przy założeniu, że dziecko przebywa w żłobku 20 dni w miesiącu, ok. 10 godzin dziennie). Zmiany zdecydowanie mniej dotkną osób gorzej sytuowanych.

Przed głosowaniem radnych, gliwiczanie mogą wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych zmian, biorąc udział w konsultacjach społecznych.

Konsultacje będą trwały do 27 marca. Mieszkańcy mogą kierować swoje uwagi i przemyślenia albo drogą mejlową na adres Wydziału Zdrowia, czyli zd@um.gliwice.pl bądź przyjść osobiście.

Projekt nowej uchwały „żłobkowej” pojawi się na sesji Rady Miejskiej i jeśli zostanie przyjęty, uchwała będzie podstawą wnoszenia przez rodziców opłat za pobyt w placówkach miejskich.

tekst: Katarzyna Klimek
zdjęcia/montaż: Łukasz Gawin