Zmarł twórca Międzynarodowego Festiwalu „Dni Muzyki Organowej”. Wojciech Różak miał 55 lat

W wieku 55 lat zmarł Wojciech Różak, pomysłodawca i wieloletni dyrektor Międzynarodowego Festiwalu „Dni Muzyki Organowej” w Gliwicach. Za swoje osiągnięcia został dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta (w roku 1995 oraz 2010).

 
Różak zmarł 26 listopada w swoim domu w szwajcarskiej Bazylei.

Wojciech Różak zamiłowanie do muzyki wyniósł z rodzinnego domu, stawiając pierwsze „muzyczne” kroki pod okiem ojca – organisty gliwickiej katedry. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku czterech lat. W 1988 roku ukończył z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Gliwicach w klasie fortepianu Krystyny Moszyńskiej i w tym samym roku rozpoczął studia na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego, oraz na wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.


W czasie studiów uczestniczył w licznych kursach interpretacji, prowadzonych przez takich profesorów, jak Guy Bovet, Ulrik Spang-Hanssen, Lionel Rogg i Nicholas Danby. W 1990 roku odbył kurs mistrzowski pod kierunkiem prof. Herberta Tachezi w Graz a w 1991 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki. Studia – na obu kierunkach – ukończył w 1993 roku.

W 2001 roku uzyskał dyplom Musikakademie der Stadt Basel – Schola Cantorum Basiliensis, gdzie w latach 1995–2001 odbywał studia podyplomowe w klasie organów i klawesynu prof. Jean-Claude Zehnder’a, a także w zakresie chorału gregoriańskiego, dawnych praktyk wykonawczych oraz realizacji basso continuo (klasa Gottfrieda Bacha).

Rodzinie Pana Wojciecha składamy wyrazy głębokiego współczucia.

(UM Gliwice)