Będzie nowy plan dla terenów wokół obwodnicy zachodniej. Duży sukces mieszkańców

Na czwartkowej sesji Rady Miasta radni podejmą decyzję w sprawie sporządzenie nowego planu zagospodarowania dla terenów pól Wójtowej Wsi – po północnej stronie obwodnicy.

 
Inicjatywa Magistratu to efekt dwuletnich starań mieszkańców. Przyjęcie uchwały wydaje się więc formalnością.

Sporządzenie nowego MPZP obejmie tereny na wschód od ul. Stara Cegielnia i obejmie m.in. ulice Słoneczne Wzgórze, Zielone Wzgórze, część ul. Wójtowskiej. Następnie zmiany obejmą tereny od ul. Ku Dołom – aż do rejonu ul. Głowackiego. Następnie od ul. Hłaski aż do rejonu skrzyżowania ul. Kosów z ul. Nowy Świat.

– Celem sporządzenia przedmiotowego planu jest ustalenie optymalnych parametrów planistycznych oraz zminimalizowanie potencjalnych konfliktów przestrzennych na styku różnych rodzajów zabudowy – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Część terenu objętego planem sporządzenia nowego MPZP od ul. Hłaski, aż do skrzyżowania ul. Nowy Świat-Kosów.

Urzędnicy wskazują, że powodem zmian jest złożony w 2019 roku wniosek i petycja mieszkańców (podpisane odpowiednio przez 408 i 622 mieszkańców). Autorzy tych dokumentów protestowali w sprawie budowy osiedla deweloperskiego w bezpośrednim sąsiedztwie domków jednorodzinnych przy ul. Głowackiego (o sprawie szeroki pisaliśmy tutaj –> 9 bloków i 250 mieszkań na polach Wójtowej Wsi. Budowa deweloperki wstrzymana).

Obecne zapisy MPZP (uchwalonego w 2011 roku) pozwalają na polach Wójtowej Wsi na powstawanie zabudowy wielorodzinnej. W praktyce oznacza to możliwość budowy 4-kondygnacyjnych bloków, w tym realizację dużych inwestycji deweloperskich. Budowa pierwszego z takich osiedli miała ruszyć wiosną tego roku. Miasto jednak nie wydało pozwolenia na budowę dla firmy Nexx Sp. Z o.o. Sp.K. (deweloper odwołał się do wojewody śląskiego).

– Przed przygotowaniem projektu uchwały została wykonana analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, której wyniki potwierdziły celowość sporządzenia nowego planu dla tego obszaru – piszą urzędnicy w uzasadnieniu do uchwały.

Transparenty mieszkańców protestujących przeciwko budowie osiedla deweloperskiego w pobliżu ul. Głowackiego.

Magistrat nie zdecydował się jednak na szersze opracowanie planistyczne, o jakie wnioskowała w lipcu Rada Dzielnicy Wójtowa Wieś. Radni dzielnicowi wnosili o przygotowanie koncepcji programowo-planistycznej, która uwzględniałaby potrzeby przyszłej nowej dzielnicy – tereny zielone, drogi rowerowe, obiekty użyteczności publicznej. Wniosek został jednak odrzucony przez urzędników.

Planowane działania magistratu nie obejmują też wszystkich terenów leżących po północnej stronie obwodnicy. Poza zakresem uchwał znajdują się tereny na południe od przyszłego połączenia ul. Kosów z obwodnicą – obecnie to pola prowadzące do tzw. Wilczych Dołów. Szczegółowe projekty uchwał wraz z mapami dostępne są w harmonogramie sesji Rady Miasta (pozycje 13-15)

(msz)