Wyremontowano dwie ostatnie śluzy na Kanale Gliwickim. Teraz zacznie się naprawa samego kanału (TV)

Zakończono modernizację ostatnich dwóch spośród 6 śluz na Kanale Gliwickim – Sławęcice oraz Nowa Wieś. Po wykonaniu prac żeglowność szlaku została podniesiona do III klasy. Wody Polskie zapowiadają, że przystąpią teraz do naprawy samego kanału.

 
Co prawda węgiel nie wypływa już z gliwickiego portu w kierunku Wrocławia, o czym informowaliśmy w ubiegłym roku, jednak Wodom Polskim nadal zależy na tym, by Kanał Gliwicki był w gotowości do pełnienia funkcji transportowej.

– Uroczyście odebraliśmy wyremontowane dwie ostatnie śluzy na Kanale Gliwickim, czyli śluza Sławęcice, na której jesteśmy w tej chwili, i śluzę Nowa Wieś, na którą za chwileczkę popłyniemy też żeby obejrzeć – mówił podczas spotkania z dziennikarzami Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. – Wszystkie są nowoczesne, w pełni sprawne, ekologiczne, a przede wszystkim o zdecydowanie większej przepustowości.

– Ten drugi etap jest uwieńczeniem jakby całości projektu modernizacji wszystkich śluz na kanale Gliwickim. W poprzednim etapie były wyremontowane, zmodernizowane 4 śluzy – poinformował Mirosław Kurz, dyrektor Wód Polskich RZGW Gliwice.

Kończymy etap modernizacji śluz i przystępujemy teraz do etapu naprawy też samego kanału. To jest jedyny kanał transportowy w Polsce, w związku z tym jest on istotny po to, żeby drogi wodne były wykorzystywane

– dodał dyrektor.

Po uroczystości odbioru uczestnicy wydarzenia udali się w rejs statkiem „Fokstrot”, który specjalnie na tą okoliczność został tam zadysponowany z gliwickiej Mariny, w kierunku śluzy Nowa Wieś.

Inwestycja pochłonęła już 246 mln zł

W ramach przeprowadzonych robót wykonano wrota w komorach śluz, naprawiono ich stalowe ściany, zmodernizowano mechanizmy służące do śluzowania, reprofilowano betony na głowach śluz w komorach, wybudowano kanały obiegowe na tych obiektach czy zmodernizowano instalacje zasilania i instalacji wewnętrznych. Poza powyższym, zdecydowano także o konieczności odmulenia awanportów śluz i wykonaniu na nich nowych dalb, wykonaniu pomostów dla załóg jednostek pływających, wyposażonych w energię elektryczną i wodę do ich użytku, modernizacji budynków sterowni głównej oraz maszynowni, a także wybudowano budynki socjalne i zagospodarowano teren wokół nich.

Prace remontowe na obiektach rozpoczęły się w IV kwartale 2017 r. i trwały do czerwca br. Zostały przeprowadzone z umożliwieniem żeglugi przez cały czas trwania projektu, bez konieczności jej ograniczania.

Cały ich zakres został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W ramach modernizacji tak inwestorowi, jak i wykonawcom udało się ocalić od zapomnienia unikatowy w skali kraju historyczny charakter śluz, jaki nadali im budowniczy w pierwszej połowie XX w.

Koszt prac zrealizowanych w ramach modernizacji śluz Sławięcice i Nowa Wieś wyniósł blisko 70 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 to ponad 59 mln zł. W ramach kilkuetapowej modernizacji Kanału Gliwickiego Wody Polskie w Gliwicach przeprowadziły już remonty śluz Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica. Koszt modernizacji śluz Kanału Gliwickiego wyniósł łącznie ponad 246 mln zł.

(żms)/PGW Wody Polskie RZGW Gliwice
fot., wid. 24gliwice.pl/ŁG