“#Schabik tu byłem”. Zagraj w mobilną grę miejską, poznaj Gliwice i wygraj nagrody!

schabik tu byłem

W niedzielę 26 maja startuje mobilna gra miejska #Schabik tu byłem/ich war hier. Początek o godz. 12.00 w holu Kina Amok.

Celem gry jest popularyzacja wiedzy o historii miasta, a w szczególności architektonicznych realizacjach radcy budowlanego Karla Schabika oraz promowanie zielonych Gliwic.
Żeby wziąć udział w grze, trzeba mieć urządzenia mobilne (tablet lub telefon) oraz zainstalować odpowiednią aplikację.

Rok Schabika jest społeczną inicjatywą popularyzującą wiedzę o historii miasta oraz postać i dokonania Karla Schabika, w setną rocznicę powołania go na stanowisko radcy budowlanego Gliwic.

Gra miejska jest jednym z wielu wydarzeń zaplanowanych od maja 2019 do maja 2020 roku. Udział w grze jest bezpłatny. Przewidziano atrakcyjne nagrody. Obowiązują zgłoszenia, które należy wysłać do 25 maja – elektronicznie na adres schabiktubylem@gmail.com. Będą też przyjmowane w dniu gry, 26 maja. Szczegóły na facebooku wydarzenia.

ORGANIZATORZY

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, „Nowiny Gliwickie”, Institut fur Auslandsbeziehungen, Gazeta Miejska/24 Gliwice.pl, Zielone Gliwice, Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice.

PARTNERZY

Kino Amok, księgarnia “Świat książki”, Teatr Miejski w Gliwicach.

———————————————–

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
Schabik tu byłem/ Schabik ich war hier

§ 1. Organizator

1. Organizatorami mobilnej gry miejskiej Schabik tu byłem/Schabik isch war hier (zwanej dalej Grą) są Dom Współpracy Polsko Niemieckiej, „Nowiny Gliwickie”, Gazeta Miejska Gliwice, 24gliwice.pl, Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice.

§ 2. Zasady gry

1. Gra odbędzie się 26 maja 2019 r. (niedziela ) w centrum Gliwic. Drużyny stratują z holu kina AMOK przy ul. Dolnych Wałów 3. Punkt startowy jest czynny od 11.30 ( zapisy i pobieranie materiałów). Zarejestrowane zespoły wyruszają o 12.00.

2. Do udziału w Grze niezbędne jest posiadanie przy sobie podczas gry, wyposażone w dostęp do internetu urządzenie mobilne (smartfon lub tablet) z systemem operacyjnym Android lub iOS, z ZAINSTALOWANĄ aplikacją Actionbound (należy ją pobrać dla iOS tutaj: https://itunes.apple.com/app/actionbound/id582660833?mt=8,
a dla systemu Android tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.actionbound

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom gry urządzeń mobilnych.

3. Celem Gry jest popularyzacja wiedzy o historii miasta, a w szczególności architektonicznych realizacji radcy budowlanego Karla Schabika oraz promowanie zielonych Gliwic.

4. Udział w Grze jest bezpłatny.

5. Zadaniem uczestników jest odwiedzenie jak największej liczby punktów Gry oraz wykonanie zadań.

6. Za każde wykonane zadanie uczestnicy mogą otrzymać od 0 do 5 punktów.

7. Członkowie danego zespołu poruszają się razem. Aby przystąpić do zadania, w danym punkcie Gry zespół musi pojawić się w pełnym składzie.

8. Po trasie gry zespoły poruszają się w dowolny sposób (pieszo, rowerem, samochodem bądź komunikacją miejską). Organizatorzy zalecają jednak poruszanie się pieszo – punkty Gry znajdują się w niewielkich odległościach od siebie. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.

10. Organizator może nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, że ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.

12. Organizator nie jest stroną między uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy gry i zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest rejestracja osób indywidualnych oraz zespołów ( maksymalnie 5 osób).

2. Rejestracji dokonać można elektronicznie do 25 maja 2019 r. wysyłając maila na adres schabiktubylem@gmail.com, telefonicznie 32 461 20 70 oraz w dniu gry, 26 maja w kinie Amok.

3. W każdym z zespołów przynajmniej jedna osoba musi być pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych.

4. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
a) wzięcie udziału w grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
b) przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Gry
c) opublikowanie przez organizatora na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz w informacjach medialnych wizerunku uczestnika oraz, w uzasadnionym przypadku, imienia i nazwiska uczestnika.

§ 4. Zwycięzcy gry

1. Gra kończy się o godzinie 16.30. Ogłoszenie zwycięzców gry i wręczenie nagród nastąpi około godziny 17.00.

2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po podliczeniu wszystkich punktów, które otrzymali wykonując zadania w poszczególnych lokalizacjach. Zwycięzcą gry zostanie zespół, który łącznie otrzyma największą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwa lub więcej zespołów otrzyma równą liczbę punktów, przystąpią one do dodatkowego zadania rozstrzygającego, które w ostateczny sposób wyłoni zwycięzców.

3. Nagrody główne – rzeczowe przewidziano za miejsca pierwsze, drugie oraz trzecie

§ 5. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.

od najnowszych    chronologicznie   najwyżej ocenione
player
player

Nagrody są tajne/poufne czy jeszcze nie wiadomo co nimi będzie?