Trwa przetarg na drogi rowerowe ze środków z Polskiego Ładu. Do wydania jest prawie 43 mln zł

Jeszcze w tym roku w Gliwicach może ruszyć budowa zapowiadanych od pewnego czasu dróg rowerowych. ZDM szuka wykonawcy dla dużego zlecenia, które ma być sfinansowane z Polskiego Ładu. Wartość przyznanej na ten cel dotacji to 42,75 mln zł.

 
Nie będzie to jedno zadanie – składa się ono z kilku części. Wśród nich znalazły się droga rowerowa i chodnik, a na odcinkach ciąg pieszo-rowerowy, wzdłuż ulicy Toszeckiej. Po jego powstaniu gliwiczanie (i nie tylko, bo także np. mieszkańcy Pyskowic) zyskaliby 5 km infrastruktury niemal do granicy miasta (a konkretniej do ulicy Wakacyjnej).

Druga część zadania polega na rozbudowie ulicy Strzelców Bytomskich o CPR, kolejna zaś na przebudowie ciągu wzdłuż alei Mickiewicza.

Przedsięwzięcie zakłada też przebudowę kładki nad Kłodnicą w rejonie ogródków działkowych i ulicy Jesiennej, a także remont kładki w parku Chrobrego, w rejonie ulicy Kaszubskiej. Ostatni element zamówienia stanowi wykonanie odcinka „Jesienna-Wschodnia” (wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej) w ciągu trasy rowerowej Centrum-Sośnica.

Jeśli wykonawca zostanie wyłoniony (termin wnoszenia ofert do zamówienia upłynie 19 kwietnia), na realizację powierzonego mu zadania będzie miał ponad 2 lata (26 miesięcy).

O środki w wysokości 42,75 mln zł miasto ubiegało się w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jest on realizowany poprzez promesy inwestycyjne udzielane samorządom przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Mechanizm ten działa tak, że najpierw samorząd otrzymuje promesę wstępną, która umożliwia rozpisanie przetargu na inwestycję, o którą występował. Ma na to 9 miesięcy. Po przeprowadzeniu przetargu, gdy wiadomo będzie, jaki jest ostateczny koszt danej inwestycji, samorząd otrzyma promesę inwestycyjną, która stanowi zabezpieczenie płatności po zrealizowaniu inwestycji – informował magistrat tuż po ogłoszeniu listy dofinansowanych zadań.

Oznacza to więc, że inwestycja jest realizowana na koszt wykonawcy, a samorząd nie musi się z jej powodu np. zadłużać. Trzeba jednak zaznaczyć, że powodzenie tak skonstruowanych przedsięwzięć jest w dużej mierze uzależnione od bieżącej sytuacji wykonawców i ich zdolności do kredytowania inwestycji

– zaznaczali urzędnicy.

W ogłoszonym w pierwszej połowie marca przetargu na zadania związane z infrastrukturą rowerową nie zdefiniowano podziału zamówienia na części. O zlecenie może się ubiegać tylko jeden podmiot i wynika to właśnie z faktu, że zadanie jest finansowane ze środków z Polskiego Ładu (mniejsi wykonawcy mogą przystąpić do przetargu jako konsorcjum – 1 podmiot).

O planowanych inwestycjach rowerowych Wcześniej pisaliśmy również tutaj: Toszecka, Mickiewicza, Sośnica i wiele innych. Budowa nowych ciągów pieszo-rowerowych ma ruszyć w 2023 roku

(żms)
fot. 24gliwice.pl/ŻMS