Wystawiasz meble na śmietnik? Możesz zapłacić mandat. Kontrole Straży Miejskiej

Straż Miejska zapowiada kontrole związane z pozbywaniem się przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych.

Na śmietnikach często można zobaczyć wyrzucony meble, opony, a pozbywanie się ich poza wyznaczonymi terminami jest nielegalne.

REKLAMA

Strażnicy na poszczególnych osiedlach, będą kontrolować porządek wokół kontenerów na odpady komunalne w celu wyeliminowanie gromadzenia odpadów w szczególności niegabarytów w różnych miejscach na terenie osiedla, które negatywnie wpływają na wizerunek miasta.

Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych należy pozbywać się poprzez ich przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w terminach określonych przez przedsiębiorcę.

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić firmie Remondis w pierwszym tygodniu każdego kwartału pod numerem telefonu (32) 231 08 58 wew. 210 podając adres nieruchomości oraz ilość i rodzaj odpadu wielkogabarytowego.

Meble można również samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów znajdującego się na składowisku odpadów przy ul. Rybnickiej, jest on dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 oraz w soboty ? od 7.00 do 13.00. Można, tam przywieźć zużyte opony samochodów osobowych, odpady zielone, budowlane, rozbiórkowe oraz wielkogabarytowe. Odpady są przyjmowane bezpłatnie.

REKLAMA