Będzie nowa zabudowa mieszkaniowa w ścisłym centrum? Miasto chce sprzedać działki przy ul. Dworcowej

Budynek do 5 kondygnacji naziemnych może powstać przy ulicy Dworcowej – dwie działki na zbiegu z aleją Przyjaźni przeznaczone zostały na sprzedaż. W MPZP przewidziano tu zabudowę mieszkaniowo-usługową.

 
Cena wywoławcza nieruchomości o powierzchni blisko 0,14 hektara, która ma być zbyta w drodze przetargu nieograniczonego, ustalona została na poziomie nieco ponad 1,7 mln zł.

Działki nr 1150/2 i 1151/2 obr. Stare Miasto położone są przy ul. Dworcowej w Gliwicach. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W bliskiej odległości znajdują się budynki oświaty, służby zdrowia i sportu. Kształt działek jest regularny, zbliżony do prostokąta, porośnięty drzewami i krzewami. W przypadku zamiaru usunięcia drzew i krzewów należy uzyskać stosowną decyzję – czytamy w załączniku do zarządzenia Prezydenta Miasta.


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wspomniane grunty oznaczone są symbolem 72UM, na którym wymagane jest kształtowanie zabudowy usługowo-mieszkaniowej o charakterze śródmiejskim o urozmaiconej i nowoczesnej architekturze o wysokości od 4 do 5 kondygnacji.

Na terenie tym dopuszcza się realizację parkingów wielopoziomowych o minimum 3 użytkowych kondygnacjach, pod warunkiem uwzględnienia przy kształtowaniu formy architektonicznej obiektu specyfiki miejsca i charakteru otaczającej zabudowy.

Przeznaczeniem podstawowym działek jest zabudowa usługowo-mieszkaniowa, zaś uzupełniającym m.in. zieleń urządzona, a także dojazdy i parkingi. Intensywność zabudowy, a więc stosunek powierzchni całkowitej budynku do powierzchni terenu budowlanego, ustalono na minimum 1,5; dopuszczalna jest zabudowa nieruchomości w 100%, konieczne jest natomiast zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych.

Nieruchomość zostanie sprzedana po 1 grudnia br., o ile nie zgłoszą się osoby mające pierwszeństwo w nabyciu tej nieruchomości. Szczegółowe informacje można znaleźć w zarządzeniu Prezydenta Miasta: DWORCOWA ZPM_2023_8672

Deweloperzy budują się w centrum

Jeśli działki przy ulicy Dworcowej sprzedane zostaną deweloperowi, będzie to kolejna inwestycja usługowo-mieszkaniowa w centrum Gliwic w ostatnim czasie.

Dwa budynki mieszkalne przy alei Przyjaźni, łącznie 61 mieszkań. Są już wizualizacje i szczegóły inwestycji

Zabudowa tego rodzaju realizowana jest właściwie tuż obok – w miejscu dawnej mleczarni na zbiegu alei Przyjaźni i ulicy Moniuszki, wysoki na 7 kondygnacji naziemnych budynek powstanie przy nieodległej ulicy Nasyp, inny planowany jest na gruntach leżących (znów) przy alei Przyjaźni, w rejonie ulic Berbeckiego i Wybrzeże Armii Krajowej.

Siedem kondygnacji nad ziemią i dwie podziemne. Nowy budynek mieszkalny w centrum – jest wniosek o lokalizację

Nowy, już niemal gotowy, budynek znajduje się również przy ulicy Mikołowskiej, a przy ulicy Zygmunta Starego mieszkaniówka rośnie w miejscu dawnego biurowca.

Mieszkaniówka zamiast biurowca. Dawna siedziba Energoprojektu zmieni się całkowicie (wizualizacje)

(żms)
fot. 24gliwice.pl, MSIP Gliwice

47 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze