Ponad tysiąc podpisów i poparcie radnego wystarczy do zmian w MPZP? Chodzi o uratowanie zielonego terenu

Mieszkańcy Szobiszowic sprzeciwiający się sprzedaży terenu między ulicami Polną a Bernardyńską, złożyli w urzędzie projekt uchwały na temat zmian w MPZP odnośnie porośniętych drzewami działek. Pod dokumentem zebrali ponad tysiąc podpisów.

 

Projekt złożono w Urzędzie Miejskim w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Jest to stosunkowo nowa możliwość wpływania na działania samorządów wprowadzona w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym w 2018 roku. Stanowi ona, że w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców (a do tej kategorii zaliczają się Gliwice) z inicjatywą może wystąpić grupa co najmniej 300 mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miasta, przygotowując projekt uchwały zawierający proponowane przez mieszkańców regulacje.

Sprzeciw wobec sprzedaży terenu

Przypomnijmy, że podczas sesji Rady Miasta w minione wakacje radni jednogłośnie podjęli decyzję o sprzedaży jednej z działek położonych między ulicami Polną a Bernardyńską. W planach miasta była także sprzedaż drugiej części tego porośniętego drzewami terenu. Już po podjęciu uchwały RM, mieszkańcy okolicy zmobilizowali się w sprzeciwie i do prezydenta Gliwic złożyli pismo protestacyjne.

Pisaliśmy o tym tu: Chcą zachować zielony teren dostępny dla wszystkich. Mieszkańcy złożyli protest

Jeszcze we wrześniu prezydent Neumann zapewniał nas, że zna teren, którego dotyczy sprawa. Uspokajał też, że trwają analizy tej nie do końca jasnej sytuacji. Jedną z opcji branych wówczas pod uwagę, było ulokowanie tam miejskiej inwestycji mieszkaniowej.

Więcej na ten temat: Wstrzymano sprzedaż zielonych terenów. Wątpliwości muszą zostać wyjaśnione – obiecuje prezydent

Mieszkańców Szobiszowic nie uspokoiły takie deklaracje. Mało tego, w toku mobilizacji postanowili zawalczyć o pozostawienie pola w ogólnodostępnej formie w całości. Aby do tego doszło konieczne jest wprowadzenie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego – zgodnie z intencją zaangażowanych na całej długości działek między ulicami Polną a Bernardyńską miałaby być zieleń urządzona. Obecnie zgodnie z mpzp na terenie tym możliwa jest zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

1112 podpisów pod projektem uchwały

Niedawno gliwiczanie zamieszkujący tę część miasta zdecydowali się na utworzenie Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej i rozpoczęli zbieranie podpisów poparcia dla projektu uchwały w sprawie zmiany w mpzp. Efekty przekroczyły ich oczekiwania, bo na 141 kartach zebrali łącznie 1112 podpisów mieszkańców Gliwic. Te, wraz z projektem, złożono w minionym tygodniu w magistracie.

Wcześniej, jeszcze w październiku, do swoich racji starali się przekonać należącego do KdGZF radnego Krzysztofa Kleczkę, który zamieszkuje w najbliższej okolicy. Ten podczas spotkania z przedstawicielami Komitetu zapewniał, że ostatecznie działki nie zostaną sprzedane. Kilka dni później złożył w tej sprawie interpelacje do prezydenta Neumanna, gdzie deklaruje, że popiera działania mieszkańców. W odpowiedzi poinformowano go, że interpelacja została przyjęta jako wniosek o zmianę miejscowego planu.

Ostateczna decyzja Prezydenta Miasta w sprawie poparcia postulatów mieszkańców zrzeszonych w Obywatelskiej Inicjatywie Uchwałodawczej wyrażona zostanie w projekcie planu miejscowego, który przedstawiony zostanie Radzie Miasta do uchwalenia – przekazała w miniony piątek wiceprezydent Aleksandra Wysocka.

Dopiero po przeprowadzeniu pełnej procedury planistycznej ogłoszone zostaną konsultacje społeczne, po których będzie można podjąć decyzję co do zdefiniowania planistycznego terenu.

Dostrzegając konieczność ponownej weryfikacji zapisów planu miejscowego podjęłam decyzję o realizacji prac planistycznych dla przedmiotowego obszaru. Ze względu na dużą liczbę obecnie realizowanych procedur planistycznych prace nad projektem planu miejscowego rozpoczną się w drugiej połowie roku 2023 – doprecyzowała Wysocka.

Do czasu uchwalenia nowego planu miejscowego wstrzymana zostanie sprzedaż działki nr 1068/6 obręb Szobiszowice.

(żms)
fot. 24gliwice.pl/ŻMS

10 komentarzy
 najwyżej ocenione
od najnowszych    chronologicznie 
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze