Spory z historią w Muzeum. Tym razem o pomnikach, symbolach, miejscach kultu…

Tablice pamiątkowe, miejsca kultu, nazwy ulic ? symboliczna przestrzeń miasta, która integruje mieszkańców wokół takich wartości jak państwo, naród czy religia.

Tuż przed otwarciem w Willi Caro wystawy “Germania. …” zaplanowano spotkanie z cyklu Spory z historią.

Wystawę ?Germania. Niemiecka polityczność na Górnym Śląsku 1871?1945? zapoczątkuje spotkanie w ramach cyklu “Spory z historią”.


Miasto, w każdym ustroju politycznym i systemie społecznym, oprócz funkcji administracyjnych, utylitarnych, militarnych itp., pełni również ważną rolę integrującą. Służy temu, nałożona na tkankę urbanistyczną, przestrzeń symboliczna, tworzona przez różnorodne znaki i symbole: pomniki, tablice pamiątkowe, nazwy ulic i miejsca kultu.

Przekaz, wyrażany za ich pomocą, skierowany jest zarówno do lokalnej wspólnoty, jak i przyjezdnych. Nazwy i symbole pełnią w tym kontekście istotną funkcję propagandową i są ważnym składnikiem legitymizacji władzy, zarówno lokalnej, jak i centralnej.

O tym jak kształtowała się przestrzeń symboliczna w Gliwicach pomiędzy rokiem 1870 a 1945, rozmawiać będą Sebastian Rosenbaum i Bogusław Tracz z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Spory z historią: Willa Caro, sobota, 21 kwietnia, godz. 17.00.
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona

Na zdjęciu: Prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg podczas wizyty w Gliwicach.